Krevende tider

2016 ble et år preget av omstilling og nedbemanning for Bergens Tidende, som det også ble for mange andre mediehus. Det har således også blitt en test på hvordan vi er i stand til å skjøtte kjernen i samfunnsoppdraget vår: den undersøkende journalistikken. Selv om vi er blitt færre i redaksjonen, er det BTs soleklare ambisjon at det ikke skal gå på bekostning av den viktigste samfunnsjournalistikken. I 2016 har vi blant annet prioritert å undersøke hvordan det står til med luftfartssikkerheten i Norge etter Turøy-katastrofen, vi har saumfart politiet i Bergens prioriteringer og vi har brukt mye krefter på å kartlegge hvordan oppdrettsnæringen påvirker våre omgivelser. Behovet for undersøkende journalistikk har kanskje aldri vært større, og for BT skal det fremdeles være vår viktigste oppgave i årene som kommer.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 69067
Ikon
Utgiversted Bergen
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes
Kommer ut 7 dager i uken
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
296000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
128000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
191000
Antall sider produsert 16200
Redaksjonelle årsverk 104
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 320
Antall kommentarer 320
Antall innlegg på nett 500
Antall leserinnlegg 2100
Klagesaker til PFU 3
Fellelser i PFU 1
Egne interne retningslinjer Ja

Innholdsoversikt

 
Foto: Paul S. Amundsen

Kjære leser

Da katastrofen rammet Vestlandet 29. april i fjor satt jeg i et møte i Krinkelkroken. Jeg fikk vite det gjennom en hastemelding fra BT-kollegene på nettdesken: Et helikopter har styrtet ved Turøy på Sotra. 13 mennesker mistet livet i det som var den mest dramatiske hendelsen på Vestlandet i 2016.

Denne dagen var nærmere 600.000 mennesker innom bt.no for å oppdatere seg på det som raskt viste seg å være en grufull ulykke. Aldri før har flere søkt til Bergens Tidende for å få informasjon om noe som har skjedd.

For redaksjonen i BT var det viktig å fortelle leserne om siste nytt fra ulykken. Minst like viktig var oppgaven som nå lå foran oss: Å drive undersøkende journalistikk på problemstillinger knyttet til sikkerhet i luften. Temaet preget BTs journalistikk i måneder etter ulykken. Forholdene BT avdekket ble også debattert på Stortinget.

Dekningen av Turøy-ulykken er blant sakene som løftes frem i vårt redaksjonelle årsregnskap for 2016, som du nå leser. Vår selvangivelse. Hvem er menneskene som jobber i Bergens Tidende? Hvilke saker har preget oss i året som ligger bak oss? Hva er vi stolte av? Hvilke feil har vi gjort?

Verden over diskuteres fremveksten av falske nyheter og målrettede kampanjer som sprer feilinformasjon. Kampen om sannheten er splittende, den polariserer den offentlige debatten, og gir grobunn for ytterliggående grupper. Også i Norge er denne utviklingen synlig, selv om den ikke har fått de samme politiske utslagene som i en del andre land.

I et slikt landskap er medienes oppgave viktigere enn noen gang. Bergens Tidende skal holde makten ansvarlig, og være en fellesarena for debatt. Turøy-ulykken, cruisesaken, bergenspolitiets prioriteringer og bygging av ny godsterminal er eksempler på saker som har vært viktige for BT i 2016.

Har vi gjort en god jobb? BT har fått mye skryt i året som er gått, men også kjeft. Blant annet i saken om ny godsterminal, hvor motstanderne av utbygging i Hordnesskogen mener BT har vært for passive i journalistikken.

Leseren får selv gjøre seg opp en mening. Debatt om hvordan BT løser samfunnsoppdraget er ikke bare ønskelig, det er helt nødvendig. Mediemakt er også en makt som må holdes ansvarlig.

Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende

Legg til i min rapport