Trønder-Avisa

2016 ble endringenes år i Nord-Trøndelag – og det har påvirket Trønder-Avisa i betydelig grad, både redaksjonelt og strategisk. Det står nedfelt i vårt verdigrunnlag at vi skal være «fylkesavis for Nord-Trøndelag» - og at vi som meningsbærer skal være talerør for Nord-Trøndelag og nordtrøndernes interesser. I slutten av april fattet fylkestingene i nord og sør vedtak om at man skal søke om å bli slått sammen med virkning fra 1. januar 2018. Trønder-Avisa brukte store redaksjonelle ressurser på den relativt korte, men hektiske tiden som lå mellom intensjonsavtalen om sammenslåing ble inngått høsten 2015, til vedtaket ble fattet 27. april 2016 – og vi var tungt til stede på Stiklestad da den historiske beslutningen ble tatt. Den 10. mai markerte vi den nye virkeligheten ved å utgi en spesialutgave av Trønder-Avisa som gikk til alle innbyggere i Trøndelag – og som i sin helhet var viet at Trøndelag samles etter 212 år. Sammenslåingen har også preget det interne strategiarbeidet gjennom året – og vi er fortsatt ikke helt i havn med alle beslutninger. Trønder-Avisa har vært opptatt av det regionale perspektivet innen rammene av Nord-Trøndelag. Nå må dette konverteres til et tilsvarende engasjement innen grensene av «nye» Trøndelag. Internt ble andre halvdel i stor grad preget av resultatforbedringsprosjektet «2020» - etter at vi, i likhet med de fleste andre mediehus, ble rammet av nedgangen i annonseinntekter. Styret vedtok de ytre rammer for resultatforbedringen tidlig på høsten, og ukene fram mot jul ble preget av forhandlinger med ansatte om sluttpakker og gavepensjoner.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 18024
Ikon
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør John Arne Moen (51)
Kommer ut Mandag – lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
67000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
20000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
33000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 13110
Redaksjonelle årsverk 40
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 370
Antall kommentarer 111
Antall innlegg på nett 5979
Refuserte innlegg på nett 790
Antall leserinnlegg 2012
Klagesaker til PFU 0

Nyhetsåret

Viktigst av alt i Trønder-Avisa er journalistikken. Mediehuset skal ha den beste journalistikken i sitt nedslagsfelt. I tråd med avisas verdigrunnlag og samfunnsoppdraget skal vi lage kritisk og uavhengig journalistikk i vårt nedslagsfelt. Det er også viktig for oss å nå ut med vår nyhetsjournalistikk til flere og yngre leser gjennom digitale plattformer.

Den store satsesaken på nyhet i 2016, og som har preget oss gjennom hele året, har vært prosessen rundt fylkessammenslåingen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Denne saken har fått bred dekning via våre plattformer på nett, papir og gjennom livedekning. Det har vært viktig for oss å lage løpende nyhetssaker gjennom hele prosessen, samt å la ulike stemmer og ulike meninger komme frem i ordskiftet. Vi har også dekket saken gjennom kommentarstoff og analyser.

3. februar inviterte vi politikere, organisasjoner og våre lesere til debattmøte i Steinkjer Rådhus. Saken ble behørig belyst og debattert gjennom halvannen times direktesendt nett-TV, med en fullsatt sal til stede. Sendingen ble også sendt via Trønder-TV og Altibox. Trønder-Avisa sendte også live fra det historiske fylkestinget 27. april, hvor selve sammenslåingen av fylkene ble vedtatt. Dagen etter den historiske avgjørelsen kom vi ut med en fyldig dekning av saken i nyhetsseksjonen i papiravisa. I tillegg til at vi hadde en rekke saker fra selve fylkestinget, kommentarstoff og om prosessen videre, listet vi opp rundt 100 grunner til å elske Trøndelag. Dette resulterte også i en spesiell forside på avisa med tittelen «Æ e trønder æ» med bilder fra kjente og kjære trøndere, og institusjoner og steder i Trøndelag.

Det produktet som vi likevel først og fremst vil trekke frem fra vår dekning knyttet til fylkessammenslåingen er en spesialutgave, som kom ut tirsdag 10. mai.

Dette var også en historiske begivenhet fra Trønder-Avisa sin side. For aller første gang kom vi ut med papiravisen vår til samtlige husstander i begge trøndelagsfylkene. Innholdet var i hovedsak viet nyhetssaker og reportasjer knyttet opp mot fylkessammenslåingen.

Gjennom 40 sider kunne vi dra leserne gjennom et historisk tilbakeblikk på trønderen, nyhetssaker og en større reportasje hvor vi hadde reist rundt og møtt trøndere fra Rørvik i nord via Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Stiklestad, Levanger, Vuddudalen, Gevingåsen, Trondheim, Støren, Haltdalen og til Røros i sør. Ett felles fylke var også tema for sakene som ble laget i seksjonene næringsliv, kultur og sport. Videre kunne vi presentere en faktaoversikt over hele Trøndelag med kart, tall, et lite innblikk i fylkeskommens arbeidsområder samt en kommuneoversikt med kommunevåpen, antall innbyggere, ordførere med mer. Det var også viktig for oss å la unge stemmer slippe til i denne spesialutgaven. Derfor laget vi et intervju med to rødruss, en fra hvert fylke, en gutt og en jente, som vi møtte på fylkesgrensesteinen på Gevingåsen. Her ble også coverbildet for spesialavisa tatt.

Legg til i min rapport

Kulturen i Nord-Trøndelag

Det har vært et begivenhetsrikt år sett fra kulturredaksjonens ståsted. For en liten kulturredaksjonen er sommeren en hektisk høytid, med Vømmølfestival, Steinkjerfestivalen, Inderøyfest, Olsok-dager og MiGTautra, Olavsdagene.  Disse arrangementene krever rapportering til både nett og papir, samt levende bilder for å tilfredsstille de krav våre lesere ønsker å finne i Trønder-Avisa.

I år ble det enda en begivenhet verd å merke seg.  Det skulle vise seg at det faktisk ikke var så langt igjen til Royal Albert Hall som Åge Aleksandersen sang om 1975.  17. juni sto hele Norges Åge på London-scenen med Sambandet og 3000 fans fra hele Trøndelag og Norge. Sammen fikk de nesten taket i den ærverdige bygningen til å reise seg. Trønder-Avisa startet oppkjøringen av denne begivenheten allerede i februar da vi fikk med oss hovedpersonen over til London og en prøverunde i Royal Albert Hall. Det ble opptakten til flere større artikler gjennom året fram til klimaks helga den 17. juni. Vi leverte både videoer, konkurranser, lokale saker og anmeldelse fra selve konserten.

«Fem år etter terroren for alvor kom til Norge er det grunn til å stanse opp og minnes, og forsiktig begynne å gjøre opp et regnskap.»

I år gjorde vi derfor et bevisst unntak hva gjelder helgemagasinet Pluss. Normalt tar vi sommerferie fra tidlig juli til sent i august. Men fredag den 22. juli ga vi ut en spesialutgave av Pluss. Nøyaktig fem år etter den tragiske hendelsen 22. juli 2011, dagen da uskylden døde. Vi viet hele 40 sider med reportasjer om de som måtte leve med arven fra denne hendelsen resten av livet. Journalist Stian Manka og Marius Langfjord jobbet i en måned med ofrene som på ulike vis har tatt fatt på livene sine igjen etter denne fatale dagen.  Vi ble med familien Okkenhaug tilbake til Utøya der de mistet sin sønn og bror Emil, vi besøkte Hanne Hestø Ness som overlevde massakren på Utøya og som har funnet sin vei tilbake til livet, vi fulgte arven etter lene Maria Bergum som døde, men som lever videre gjennom et prosjekt «Lene Maria for rent vann» i Afrika, og vi snakket med Alexandra Bech Gjørv som tok det tunge ansvaret og ledet granskningen etter  22. juli. Slik oppsummerte vi det som ikke kunne og burde skje, i respekt og refleksjon, og som en påminnelse  om at vi aldri må og skal glemme de som mistet sine liv denne dagen, og som sjefredaktør John Arne Moen skriver i sin kommentar i samme avis: «Vi må huske at felleskapet står sterkest når vi samlet vender terroristene og alt de står for ryggen - uten å ekskludere andre  enn de som skal stenges ute ; de skyldige.

Legg til i min rapport

Sportsåret

Sporten i Trønder-Avisa har som målsetting å følge idretten i Nord-Trøndelag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I praksis betyr det at vi er tett på våre beste utøvere, som Petter Northug jr., Emil Iversen, Andreas Stjernen med flere. Dette er utøvere som preger det nasjonale og internasjonale nyhetsbildet innen vinteridrett. Således er vi til stede på både norgesmesterskap og internasjonale mesterskap, som VM og OL.

Vi følger også våre beste tett sommers tid, først og fremst gjennom Levanger FK og Rosenborg, sistnevnte med nordtrønderske spillere som Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø. Fotballsatsingen manifesterer seg også i vårt konsept Trønderball, der vi med levende bilder er spesielt tett på Levanger FK i vår nest øverste divisjon. Vi serverte også våre abbonenter 12 direktesendte kamper fra den lokale 3. divisjon i fotball i 2016.

Samtidig som vi prøver å være nyhetsledende på våre beste seniorutøvere lokalt og nasjonalt/internasjonalt er den lokale breddeidretten minst like viktig for det vi presenterer på våre plattformer. Derfor bruker vi en god del ressurser på å være tilstede på barne- og ungdomsarrangement rundt om i Nord-Trøndelag. Det å følge opp idrettspolitisk er også noe vi tilstreber, ikke minst på lokalt plan.

 

Legg til i min rapport

Året i bilder

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Høsten 2013 fikk landet ny regjering. Tidlig ble det klart at man på flere områder ønsket å forandre det offentlige Norge – og alle endringer vil være merkbare i Nord-Trøndelag. 1. januar 2016 var det slutt på 100 års politihistorie da politidistriktet ble slått sammen med Sør-Trøndelag, og våren 2016 kom som omtalt vedtaket om å slå sammen de to fylkene. Samtidig ble det kjent at de to fylkesmannsembetene blir slått sammen. I likhet med den nye fylkeskommunen skal også fylkesmannen ha sitt «hovedsete» på Steinkjer.

Alt dette har utfordret oss som Nord-Trøndelags ledende mediehus. Det har vært og er vårt ansvar å sikre at innbyggerne i fylket får mest mulig relevant informasjon om endringer som er underveis og forandringer som kan komme. I dette ligger også en betydelig oppgave i å løfte fram sider ved utviklingen som regionale og nasjonale makthavere vil ha minst mulig oppmerksomhet rundt.

Til tross for at vi står midt oppe i en krevende nedbemanning, valgte vi på sensommeren 2016 å ansette journalist med kontorsted Oslo. Han følger Stortinget, regjeringen og offentlig forvaltning tett og skal bidra til å forsterke vår rolle som et mediehus som tar samfunnsutviklingen på alvor.

Legg til i min rapport

Digital utvikling

Etter at vi i foregående år har satset relativt store ressurser på å utvikle den digitale journalistikken (blant annet gjennom å arrangere digital kompetanseuke), ble 2016 mer et år for konsolidering og gradvis omlegging av strategi – samt utprøving og utvikling av våre aktiviteter på sosiale medier.

Vi gikk inn i året med en nesten fullstendig åpen nettutgave – andelen saker som var forbeholdt abonnenter var kun omkring 5 prosent, og da vi bladde over til 2017 var andelen mellom 40 og 50 prosent. Omleggingen kom midt i året, og vi så umiddelbart en kraftig endring i antall digitale abonnenter. Rett før omleggingen hadde vi 591 digitale abonneneter (uke 26) – da vi gikk ut av året, var antallet oppe i 1282.

Legg til i min rapport

Utmerkelser

Trønder-Avisa gikk helt til topps i kåringen av årets nyhetsdesign i Scandinavian News Design. Det var reportasjen «Flukten» (http://www.t-a.no/nyheter/2015/12/30/Den-farlige-flukten-mot-et-nytt-og-bedre-liv-11949952.ece ) som sørget for at Trønder-Avisa mottok utmerkelsen «Gold Medal Magazine 2016» i kåringen under SNDS-konferansen i Malmø i oktober. Det var designsjef Annette Gundersen og kultur- og magasinredaktør Gunn Magni Galaaen som mottok prisen på vegne av avisa, og bildet av de to prydet forsiden til utgave nr. 4 av «SNDS Magazine».

I tillegg fikk vi hele fire «Hederlig omtale» - «Award of Excellence» i European News Design Awards.

Legg til i min rapport

Etikk

I løpet av 2016 er vi innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i to ulike saker. I den ene saken fikk vi kritikk på ett punkt (den mildeste form for reaksjon), i den andre ble vi frikjent.

– John Arne Moen,
sjefredaktør

Legg til i min rapport