Steinkjer-Avisa

2016 ble et spesielt år for Steinkjer-Avisa, med redaktørskifte i april, da Odd Birger Grønli gikk av med pensjon etter 13 år i sjefsstolen. Den nye redaktøren har videreført mye av det som har vært suksessoppskriften for avisa, samtidig som det er gjort noen mindre grep. Økonomisk ble det et krevende år, med en kraftig nedgang i annonseomsetningen. Dette medførte at Steinkjer-Avisa gikk med underskudd i 2016. Redaksjonelt klarte vi å holde trøkket bra, og vi klarte også å hente inn noe av opplagsnedgangen fra starten av året innen vi skrev desember. Steinkjer-Avisa har ellers vært synlig i bybildet i forbindelse med Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan. Avstemningen om kommunesammenslåing valgte vi å markere med førstesiden som vises her, og den fikk vi mange positive tilbakemeldinger på.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 4624
Ikon
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Tore Vikan (38)
Kommer ut Fredager
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
11500
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1540
Redaksjonelle årsverk 4
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 48
Antall leserinnlegg 20
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Vi har i 2016 fulgt opp vår målsetting om aktiv kulturjournalistikk og et spesielt fokus på næringsliv og byutvikling. Dette har på flere måter preget spaltene våre.

Vi har også forsøkt å få inn mer stoff om barn og unge, for å rekruttere yngre lesergrupper.

Det er viktig for avisa å være et attraktivt annonseorgan for både kultur- og næringslivet, og dette har vi i stor grad lyktes med.

Vi ønsker alltid å være tett på leserne – og følger utviklingen både i bysentrum og grendene tett. Nærhet, engasjement og tilhørighet er viktig i vår journalistiske hverdag.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Vi har på flere måter gjennom reportasjer og intervjuer forsøkt å lage både engasjerende og opplysende saker om kommunens utvikling, og temaer som kommune- og fylkessammenslåing.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Redaktør og tre medarbeidere deltok i 2016 på LLAs landsmøte, og aktuelle seminarer for markedsavdelingen og redaksjonen. Det har også vært gjennomført fotokurs med hele staben, samt opplæring med markedsavdelingen i Trønder-Avisa.

Legg til i min rapport

Etikk

Steinkjer-Avisa har ikke vært klaget inn til PFU i 2016.

 Tore Vikan,
redaktør/daglig leder.

Legg til i min rapport