Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 1579
Ikon
Utgiversted Snåsa
Ansvarlig redaktør Birger Ringseth (37)
Kommer ut Onsdager
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1100
Redaksjonelle årsverk 2
Antall lederartikler 47
Antall leserinnlegg 37
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Innholdsmessig har avisa en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie, og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdige forhold i snåsasamfunnet.

Konkurransen i vårt nedslagsfelt er til stede. Først og fremst fra Trønder-Avisa, men på enkelte ting også fra en nokså fersk nettavis i Snåsa. Vi er imidlertid sikre på at vi har alle forutsetninger til å være best, og har på tross av konkurransen en sterk posisjon i 2016. Vårt mål er at vi ikke bare skal vi være den viktigste nyhets- og informasjonskanalen i Snåsa; vi skal også være motoren for den lokale debatten. Det har vi vært i 2016, og det vil vi fortsette å være.

Opplaget vårt har en svak nedgang i 2016. Vi har ikke brukt penger på spesielle kampanjer. Snåsningen har som mål å drive mer målrettet opplagsarbeid i 2017.

2016 var årets kommunen skulle avgjøre om man ville fortsette som egen kommune, eller slå seg sammen med Steinkjer og Verran. Toppolitikerne og deler av administrasjonen i de tre kommunene møttes flere ganger og signerte til slutt en intensjonsavtale om hvordan en framtidig storkommune kunne bli. Men motstanden i befolkningen i Snåsa var sterk. Det var blant annet synlig gjennom en lang rekke engasjerte leseres innlegg i Snåsningen. Også den politiske debatten ble het på tampen. I den rådgivende folkeavstemmingen i mai sa over 70 prosent av snåsningene nei til sammenslåing. Et klart flertall i kommunestyret fulgte folket og stemte for at Snåsa fortsatt skal bestå som egen kommune. Imidlertid har Verran og Steinkjer blitt enige om å slå seg sammen, uten Snåsa.

Snåsningens annonsekonsulent Tor Bach døde brått i mai. Når en liten lokalavis uventet og plutselig mister en av sine tre ansatte er det opplagt en vanskelig situasjon for avisen. Bach satt med et enormt kontaktnett, hadde kunnskapen og ikke minst var han en engasjert og omgjengelig mann både redaksjonen og samarbeidspartnere hadde store glede av. Snåsningen fikk god hjelp av konsernet Trønder-Avisa med å komme i havn med de påfølgende avisene før sommeren. I løpet av sommerferien gikk Snåsningen og Steinkjer-Avisa inn i et markedssamarbeid med Fredrik Wasshaug som ny annonsekonsulent i begge avisene.

I juni kom Snåsningen ut med en egen sommeravis 16. juni. Det var den første sommeravisa på flere år. Snåsningen hadde fire ukers ferie og et av målene med Sommeravisa var derfor å vise hva som skjer og rører seg i Snåsa på sommeren, ikke minst med reportasjer med interessante mennesker. Tilbakemeldingene var gode på denne avisen.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Legg til i min rapport

Etikk

Som ukeavis i et lite og gjennomsiktig lokalsamfunn som Snåsa, legger vi stor vekt på grundighet og etterrettelighet. Vi har ikke hatt PFU-saker dette året.

 Birger Ringseth
redaktør/daglig leder.

Legg til i min rapport