Lokalavisa Verran- Namdalseid

Lokalavisa Verran-Namdalseid kan se tilbake på åtte hektiske år i Verran, Namdalseid og etter hvert også Beitstad i Steinkjer kommune. Det siste året har spesielt vært preget av nye kommunegrenser, der folket til slutt sa ja til at Verran går sammen med Steinkjer og Namdalseid går sammen med Namsos – som betyr en utfordrende framtid for Lokalavisa. Fra en gründerfase i stor grad basert på frilansere, har avisa nå to redaksjonelt ansatte, en fast frilanser, samt egen annonseselger. Avisa eies 100 prosent av Trønder-Avisa.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 1996
Ikon
Utgiversted Malm, Verran kommune
Ansvarlig redaktør Borgar Jønvik (61)
Kommer ut Onsdager
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1084
Redaksjonelle årsverk 2
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 48
Antall kommentarer 1
Antall leserinnlegg 10
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Lokalavisa Verran-Namdalseid hadde også i 2016 som markedsmål å stabilisere opplaget etter å ha opplevd en svak nedgang i 2015. Dessverre ga telefonsalg svært dårlig resultat, heller ikke satsinger som fulldistribusjon til mer enn 40.000 husstander i hele fylket i forbindelse med «Eplene i Messehagen» ga særlig nysalg. Sykdom i staben førte til redusert oppmerksomhet på opplagsarbeidet, og vi klarte derfor ikke å unngå et opplagsfall på i overkant av 100.

Lokalavisa satset tidlig på å rekruttere utflyttere som abonnenter, og lyktes brukbart med det. Utflytterne kan deles i to grupper: De som har vokst opp her, og flyttet ut. Og de som har flyttet inn og deretter flyttet ut igjen, slik det er naturlig i et tidligere gruvesamfunn. I sistnevnte gruppe har vi etter hvert registrert stort frafall, fordi abonnenter uten lokal forankring verken kjenner igjen steder eller personer som nå omtales i avisa på samme måte som de som er vokst opp her.

Økonomisk har Lokalavisa også i 2016 hatt et utfordrende år. Mye sykdom førte til at det måtte kjøpes mye stoff fra frilansere, dette ga høyere utgifter enn budsjettert. Annonsesalget gikk helt etter budsjett i første og andre tertial, med salg langt over fjorårets regnskapstall. Dessverre klappet annonsemarkedet sammen i tredje tertial, og gjorde at vi ikke kom i mål slik vi hadde tenkt, godt foran budsjett. Salgssvikten skyldes både intern konkurranse fra vår eier og at det lokale marked nå viser liten interesse for å annonsere hos oss. Blant annet glimret alle de store industribedriftene med sitt fravær i vår juleutgave, der de tidligere har vært trofaste og solide støttespillere.

I forbindelse med gruveteateret «Eplene i Messehagen» ble Lokalavisa laget som 56-siders avis (mot normalt 20 sider) og distribuert til 40.000 husstander i fylket i forkant av premieren. Halve avisa var viet teateroppsetningen, og ble veldig godt mottatt av både de medvirkende og av leserne. Dessverre førte feil i bestillingene til ekstra opptrykk og til at nettoresultatet ikke ble som forventet, til tross for rekordsalg av annonser (ca. 7 ganger så mye som for en ordinær utgave).

Tidligere analyser viser at fulldistribusjon i eget distrikt har gitt gode økonomiske resultater, mens fulldistribusjon i Steinkjer og Namsos har omtrent samme resultat som ordinære aviser. Bortsett fra egen utgave i forbindelse med gruveteateret «Eplene i Messehagen», er det derfor bare utgitt fulldistribusjonsaviser i Lokalavisas ordinære dekningsområde, dvs. Verran, Namdalseid og Steinkjer.

De første årene sørget frilansere i alle bygdesentra for at Lokalavisa var i stand til å dekke hendelser og arrangementer langs de 13 milene med veg vi dekker. Etter at egen journalist ble ansatt i 2013, har stofftilgangen fra frilansere og andre vært vesentlig mindre.

17. mai 2016 var en tirsdag. Med en liten stab på redaktør, journalist og to frilansere klarte vi å dekke 17. maifeiringen i samtlige skolekretser i vårt dekningsområde med tekst og bilder før avisa ble trykket klokka 15.00 samme dag. Den innsatsen er vi godt fornøyd med.

Fornøyd er vi også med våre portrettsaker, levert av Odd H. Vanebo, som blant annet portretterte mangeårig direktør ved Fosdalens Bergverk Thor Amdahl og hans sønn Per, to portretter som ble verdifullt lesestoff i forbindelse med gruveteateret. Fornøyd er vi også med at vi i julenummeret fikk til et møte med Ragnhild Sæther, som har opplevd jul hele 105 ganger.

Ambisjonene har vært og er fortsatt å bli mye flinkere på nyhetsdekning og egne saker. Journalist ble fast ansatt i 2013 som ledd i denne satsingen, blant annet for å kunne gå grundigere inn i aktualitetssaker, og har vært et verdifullt tilskudd både journalistisk og beredskapsmessig. Avisas journalist har dette året deltatt i IJs kurs om kommunal journalistikk og innhenting av stoff fra offentlige registre og kilder.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Lokalavisa er pr. definisjon lim og lupe i de tre kommuner vi nå dekker. Lupen er pga. lav bemanning ikke flittig nok benyttet, men limet fungerer bra. Vi dekker det meste av hendelser, men er ikke dyktig nok på nyhets- og aktualitetssaker.

At lokalavisene holder stand mens papiraviser for øvrig mister lesere, har etter vår mening en enkel forklaring: Folk går ikke lenger på kaffebesøk til hverandre, og folk prater ikke lenger med hverandre på butikken. Da trenger de lokalavisa for å holde rede på hva som foregår i nabolaget.

Jubileumsåret har ikke vært det store avisåret i Lokalavisas åtteårige historie, men et år på det jevne uten de store nyhetssaker verken av hendelser eller utløst av egen innsats. Lokalavisa har likevel medvirket til utvikling i en del saker, blant annet sommerens og høstens store snakkis: Barnevernet i Verran. Kort tid etter at enheten ble utpekt til Norges beste, sa tre ansatte opp sine stillinger, ifølge Trønder-Avisa i protest mot rådmannen. Lokalavisa valgte en forsiktig linje i oppfølgingen, men lot både kritikere av og støttespillere for rådmannen få slippe til i våre spalter.

2016 var også året de første flyktninger på 21 år ble bosatt i Namdalseid kommune. Lokalavisa møtte de første, og var med på familiegjenforening allerede etter to dager. Dermed ble lokalsamfunnet presentert for de nyankomne på en fin måte. Lokalavisa var også med da resten av de 21 flyktningene ankom, og på velkomstkvelden for disse.

Kommunesammenslåingen var årets store sak. Lokalavisa fulgte debatten både for og mot, og i forbindelse med folkeavstemningen laget Lokalavisa en utvidet utgave med fakta og innspill forhåpentligvis til nytte for alle som fortsatt ikke hadde bestemt seg.

I forbindelse med tegningen av nye kommunegrenser har Lokalavisa fra lederplass gitt klart uttrykk for at de folkevalgte i Namdalseid burde sørge for vedtak om skoleutbygging nå, mens de ennå har sjansen. Kommunestyret fulgte vårt råd.

Av mindre saker kan nevnes vår vri på skolestart, der vi i tillegg til å vise bilder av alle førsteklassingene også viste bilde av alle ansatte ved Beitstad skole, som er bygdas største arbeidsplass. Det ga et ekstra «klassebilde» av 40 voksne.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

2016 har vært et år med mye sykdom blant avisas faste ansatte. Lokalavisa har med én fast ansatt redaksjonell medarbeider som samtidig er redaktør og daglig leder, i mange år drevet risikosport. For å redusere risikoen og føre avis og drift over fra gründerfase til mer normal drift, valgte styre og daglig leder i 2013 å ansette journalist i helstilling, både for å skape større forutsigbarhet i tilførsel av redaksjonelt stoff, og for å kunne ha stedfortreder for redaktør ved evt. sykdom. Sykdom har likevel ført til utvidet bruk av frilansere, med de ekstrakostnader dette representerer.

Avisa har i ukentlige onsdagsmøter der fast ansatte og fast frilansmedarbeider evaluerer ukas avis og planlegger kommende utgivelser.

I nord konkurrerer Lokalavisa Verran-Namdalseid med Namdalsavisa, i sør med våre eiere Trønder-Avisa. I Beitstad konkurrerer vi dessuten med Steinkjer-Avisa. Det månedlige Bygdebladet i Beitstad anser vi ikke som konkurrent. Tilsvarende blad i Namdalseid, Melkerampa, som utgis gratis til alle husstander av kommunen månedlig, er derimot en klar konkurrent, fordi dette har fulldistribusjon og tar inn gratis eller billige annonser.

Legg til i min rapport

Etikk

Lokalavisa Verran-Namdalseid er ikke blitt klaget inn for PFU i 2016.

Legg til i min rapport

Papir vs. nett

Lokalavisa har pr. dato ingen bevisst strategi eller satsing på nett. Vi har egen nettside som benyttes når vi dekker arrangementer der også øvrige aviser er til stede, ellers er dekningen på nett helt sporadisk. Vår Facebook-side med over 4.200 følgere benyttes for å trekke trafikk til nettstedet når vi har noe der, for øvrig har vi så å si ingen trafikk på vår nettside.  Dette er helt klart en svakhet, spesielt ift. annonsesalg, og må prioriteres framover. Slik satsing er etter vår mening en konsernoppgave.

–  Borgar Jønvik,
redaktør/daglig leder

Legg til i min rapport