Inderøyningen

2016 ble et normalår for Inderøyningen. Ingen store saker preget nyhetsbildet.

Redaksjonen fikk endret sine rammevilkår i løpet av året. Journalist Reidar Sundal gikk av med alderspensjon fra 1. januar 2016. Dermed ble redaksjonen redusert til journalist i 50 prosent stilling + undertegnede i 100 prosent stilling. En kan godt si at bemanningen er på et absolutt minimum.

Når det er skrevet, så må det tilføyes at det er satt av mer midler til bruk av frilansere. Og i fjor, som tidligere år, var det relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. Nytt i 2016 var det at innflytter Mousa Abdulrahim fra Sudan begynte å frilanse for Inderøyningen.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 1985
Ikon
Utgiversted Straumen
Ansvarlig redaktør Stig Leinan
Kommer ut Fredag
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1108
Redaksjonelle årsverk 1
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 48
Antall leserinnlegg 100
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

For noen år siden fikk avisa utarbeidet en strategiplan der det heter at «Inderøyningen skal være ei fri og uavhengig lokalavis med Inderøy kommune som dekningsområde og primært nedslagsfelt. Det skal være en høyt prioritert målsetting at alle fem grender i kommunen er stoffmessig dekt i hver utgave. Avisa skal være lokalsamfunnets lim og lupe. Den skal være bygdas talerør og samlende identifikasjonsobjekt, og skal fortelle hva som foregår i lokalsamfunnet. Dessuten skal spaltene være åpne for alle som ønsker å komme til, innenfor lovens og presse-etikkens rammer».

I arbeidet med strategiplanen ble avisas redaksjonelle visjoner løftet fram. Her heter det at «Inderøyningen skal ha en positiv grunntone, men sette fingeren på kritikkverdige forhold i lokalsamfunnet og at den skal framstå som relevant for alle inderøyninger, enten de bor i Inderøy, eller har hjertet sitt i kommunen.» Ellers er visjonen at «Inderøyningen skal være Inderøy sin stemme i storsamfunnet, den skal profilere at vi er «best i lag» – både internt i bedriften og sammen med Inderøy-samfunnet og den skal løfte fram hele Inderøy, både geografisk, næringsmessig og kulturelt.»

På markedssiden er visjonen at «Inderøyningen skal ha en økonomi som gir avisa handlefrihet, og har som målsetting å drive forretningsmessig lønnsomt med egen drift og at avisa skal være det primære valgt for annonsører i Inderøy.»

Vi mener at arbeidet med strategiplanen fortsatt gir oss inspirasjon og motivasjon til videreutvikling av avisen.

I november dro ansatte til Berlin. Blant det som sto på programmet var workshop og lagbygging.

En målsetting for Inderøyningen i 2016 var økt annonsemengde både i kroner og volum. Det klarte vi ikke helt. Vi nådde nesten budsjett, men resultatet ble likevel bedre enn året før. Det er vi fornøyde med. Målsettingen for 2017 er at resultatet skal bli minst like bra som i fjor. Vi gyver løs på 2017 med stor optimisme.

Også i 2016 hadde vi nok en gang bestemt oss for at vi skulle bli enda bedre på å finne fram saker som setter dagsorden i lokalsamfunnet. Det har avisa til en viss grad maktet. Innføring av eiendomsskatt og skolestrukturdebatten er blitt grundig omtalt og diskutert i avisas spalter. Dette er saker som har skapt stort engasjement – ikke minst blant lokalpolitikere.

I likhet med tidligere år har vi ikke vært flinke nok til å levere notiser og småstoff. Inderøyningen kommer ut en gang per uke, og det preger naturlig nok innholdet i avisa. Vi er ei reportasjeavis. Den som forventer at vi skal konkurrere med dagsavisene på «blålysstoff», blir skuffet. Selvsagt skal Inderøyningen være ei aktuell avis som bringer nyheter, men vi må likevel være ærlige og innrømme at featurestoffet preger våre utgaver i like stor grad som det reine nyhetsstoffet.

Vi hadde mål om å få flere abonnenter i fjor enn vi hadde i 2015. Det greide vi ikke. Tallene viser at vi ved utgangen av 2016 hadde noen færre abonnenter enn avisa hadde året før. Selv om vi har en nedgang, så er den marginal. Inderøyningen har fortsatt rundt 2000 i opplag. Det har i mange år vært ei målsetting for avisa å ha et godkjent opplag på 2000. Det skal avisa også ha i fortsettelsen. Målsettingen er klar: Vi i Inderøyningen skal utvikle et så godt avisprodukt både på papir og digitalt at vi skal øke abonnementstallet. Det er tøft i ei tid da papiraviser mister abonnenter, men vi verken kan eller vil la oss prege av det. I stedet vil vi gå offensivt til verks og satse på vekst.  

Legg til i min rapport

Produksjon / produktutvikling

Også i 2016 laget vi sommeravisa «Sommer i Inderøy». Avisa distribueres i et opplag på knappe 70.000 eksemplarer.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Inderøyningen har som målsetting at avisa skal være etterrettelig og den viktigste debattarenaen for lokale saker. Vi mener at vi har klart å innfri denne oppgaven. Terskelen for å slippe til i våre spalter skal være lavere hos oss enn hos, eksempelvis, Trønder-Avisa. Vi skal bry oss om de små sakene samtidig som vi skal bruke tid og ressurser på større saker. I Inderøyningen skal, eksempelvis, den lokale 4H-klubben gis plass på linje med mat- og landbruksministerens besøk i kommunen.

I 2015 var det én enkelt sak som satte sitt preg på engasjementet blant inderøyningene. Det var debatten om framtidig skolestruktur. Dette avspeiles da også i mengden leserinnlegg som avisa hadde. I snitt brakte vi i fjor god og vel to leserinnlegg per avis.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

I 2016 hadde ikke Inderøyningen tilbud om journalistfaglig utvikling for sine ansatte.

Vår største utfordring faglig blir også i 2017 å ha tid og ressurser til å sette oss grundig inn i «tyngre» saker.

I likhet med ansatte i andre aviser opplever journalister og annonsekonsulent i Inderøyningen produksjonspresset som rimelig tøft.

Legg til i min rapport

Etikk

PFU-klager: Ingen.

– Stig Leinan,
redaktør/daglig leder.

Legg til i min rapport