Vigga

Lokalavisa Vigga startet opp i 1987, som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for sine lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

 Fakta
Samlet opplag - Les mer 2120
Ikon
Utgiversted Dombås
Ansvarlig redaktør Maria Kampesæter Kleiven (28)
Kommer ut Torsdager
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1959
Redaksjonelle årsverk 4
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 48
Antall leserinnlegg 150
Tiårets skytterfest ble arrangert på Lesja, Landskytterstevnet i starten av august. Folketallet i Lesja og Dovre nesten firedobla seg denne uken, og over 5000 skyttere tok turen til Vidflotten. Vi dekket arrangementet tett, med mange saker om forarbeidet til arrangementet. LS starta i fellesferien vår, når vi hadde «papirfri» i to uker. Da dekte vi arrangementet tett på nett. I etterkant ser vi at det ble for lite med en person på vakt i starten av et så stort arrangement.

Mål og prioriteringer

Vi har ett hovedmål; å være ei aktuell og nær lokalavis.

Papiravisa er fortsatt vårt sterkeste produkt. Det er her hovedgrunnlaget for inntekter ligger. Vi jobber stadig med å utvikle oss på nett, og har funnet rutinane med Escenic. 

Utviklinga fra papir til å være på papir OG nett går gradvis, og i rykk og napp. Vi har jevn trafikk og jevnere med saker på nett. Det er en utfordring å produsere nok saker til å dekke hele uken, og spesielt ferier. Vi er en såpass liten stab, og det er ikke greit å få året til å gå opp alltid. Det er noen som sier opp abonnementet på papiravisa (vi får pluss våren 2017), som mener de får dekket behovet sitt med nettsaker.

Nedbemanningen om høsten tok mye tid og energi. Det ble fattet et vedtak fra styret om å nedbemanne med 0,8 årsverk i markedsavdeling/desk, som trer i kraft 1. april. Vedtaket kom etter nedbemanningen var satt i gang sentralt. Malstyringen kommer på plass i februar/mars 2017.

Avisens samfunnsrolle

Selv med begrensede ressurser føler vi at vi er en aktiv lokalavis, som har god kontakt med leserne våre. Vi føler at vi oppfyller «å være talerør for - og kritisk medspiller til - en positiv utvikling lokalt og regionalt» i stor grad, men har alltids forbedringspotensiale.

Topp 10 mest leste saker:

  1. Mistanke om høy promille
  2. Lam tatt av ulv
  3. Ble filmet på Fron
  4. En ulv er skutt
  5. Kjøper Jetta Kafeteria
  6. Fjorten sauer funnet døde
  7. Felt på veg til å angripe
  8. Moskus gikk til angrep på fotograf
  9. Truet med softgun
  10. Heldigpus
Legg til i min rapport

Viktige saker

Dombås IL arrangerte NM i skiskyting igjen. Vi har stor glede av å følge mange lokale idrettsutøvere gjennom året. 

Rovdyrproblematikken er svært lokal, samtidig styrt av storpolitikk. Den har vært høyaktuell i år med både ulv og bjørn på besøk, samt tap av beitedyr til jerv og kongeørn.

Vi har fått mye ros og gode tilbakemeldinger på mange saker. En sak som vakte oppsikt på høsten var om askespredning i naturen. Et aktuelt tema, der vi intervjuet to forskjellige familier hvor to personer ønsket askespredning da de gikk bort. 

Det har vært utrolig mye som har skjedd i lokalmiljøet i 2016. Kommunereform-prosessen som vi har vært veldig på siden 2014, fekk en ende i 2016.  Dovre ble ufrivillig alene, Lesja ønsker å holde fram som egen kommune.

Legg til i min rapport

Priser

Vår journalist Astrid Kvam Helset fikk pris for årets sak i Oppland Journalistlag  "Et døgn på sjukeheimen", som var publisert i Viggas høstmagasin i september 2015.  

I desember gjentok vi suksessen med julehilsener til personer nominert av leserne. Det var som de tidligere årene veldig åpne rammer for å foreslå kandidater, og vi fikk inn utrolig mange flotte bidrag. Poenget var å gjøre stas på noen som gjør en ekstra innsats i hverdagen, foreninger eller jobben.

Legg til i min rapport

Etikk

Vi ble ikke meldt inn til PFU. Vi har hatt flere etiske diskusjoner rundt større og små saker.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Astrid Kvam Helset har fullført startkurset, og vi ønsker også å sende en ny journalist på Start-kurset i 2017.

Konkurransen er uendret, med regionavisa GD og nasjonale medier som hovedkonkurrenter. Vi merker at Facebook er en større konkurrent på nett, der det stadig legges ut bilder fra arrangement og hendelser.

Legg til i min rapport