Driva

Driva er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. Avisa ble etablert i oktober 1971 av Einar Sæter som var redaktør for avisa fram til 1988. Det er 8,35 årsverk i avisa fordelt på 2 årsverk i marked (fra 1.4.2016) og 6,35 årsverk i redaksjonen. 2016 ble det første hele året med utgiverdager onsdag og fredag på papir. Hovedkontoret er på Sunndalsøra. Vi har lokalkontor i Surnadal med tre redaksjonelle medarbeidere. Lokalkontoret er i tillegg delvis betjent av salgsleder.

 Fakta
Samlet opplag - Les mer 3073
Ikon
Utgiversted Sunndalsøra
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Sigmund Tjelle (61)
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
13000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
2000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
5000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 3204
Redaksjonelle årsverk 6
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 52
Antall kommentarer 50
Antall innlegg på nett 150
Refuserte innlegg på nett 2
Antall leserinnlegg 380

Mål og prioriteringer

Driva har som mål å være det foretrukne nyhetsmediet og annonseorganet i dekningsområdet. I en tøff konkurransesituasjon er dette krevende, men vi holder posisjonen i hovedkommunen Surnadal der vi har klart flest lesere på papir, og er sterk også digitalt.

I løpet av 2016 har vi økt andelen plussartikler kraftig . Vi har likevel ikke i stor nok grad lykkes med å øke den digitale abonnementsmassen. Vi opplever fortsatt at mange abonnenter synes det er for vanskelig å logge seg inn for å få tilgang til pluss-saker og e-avisa. I 2017 planlegger vi ytterligere tiltak for å hjelpe abonnenter som trenger veiledning.

Vi har brukt store ressurser på å dekke kommunereformen. På tampen av året har også regionreformen tatt skikkelig av på Nordmøre.  Driva har vært til stede på de fleste folkemøtene for slik å fange opp hva folk flest har ment om de ulike alternativene i kommunereformen. Vi har også fulgt opp med ledere og kommentarer. Engasjementet har vært stort.

Regionreformen ble på tampen av året den store saken på Indre Nordmøre. Med utgangspunkt i sterke interesser innen politikk og næring i Kristiansund har det vært jobbet for å få flest mulig nordmørskommuner med på å utrede en mulig overgang til Trøndelag. Dette har skapt splid i regionen. Drivas hovedkommune, Surnadal, er blant de kommunene der det i dag synes å være politisk flertall for å være med på en utredning av konsekvensene ved å bli en trønderkommune. Det samme gjelder Halsa. Rindal har alt vedtatt at de skal bli trøndere.

Mange er uenige. Driva har fulgt godt opp med redaksjonelle saker og lederartikler. De endringene en nå ser i forhold til kommune-og regionreformen, vil på sikt også innvirke på avisstrukturen i regionen.

Avisas samfunnsrolle

Driva er tett på lokalsamfunnet i våre fem dekningskommuner. Tilbakemeldinger viser at vi både gleder og irriterer. Som alt nevnt har vi spesielt fulgt godt opp reformåret 2016. Der har det vært mange innspill og reaksjoner. Vi har gitt leserbrevene stor plass. De fleste blir publisert både på nett og papir. Vi prioriterer å være imøtekommende når det gjelder å lage forhåndssaker på ulike arrangement. Det har vi fått positive tilbakemeldinger på. I en stadig travlere hverdag velger vi ofte å be arrangører sende oss et bilde, for slik å kunne følge opp arrangement i ettertid. 

Med en journalist på vakt på helg, må vi prioritere hva vi skal dekke. Vi prioriterer arrangement med barn og unge, men har også faste «godt voksne» frilansere som liker å levere også fra andre typer arrangement.

De ti mest leste sakene:

  1. Eiendomsoverdragelser i Surnadal - 63.791 visninger
  2. Eiendomsoverdragelser i Sunndal - 49-813 visninger
  3. «Ikke si dette til barn» - 44.266 visninger
  4. Eiendomsoverdragelser i Nesset - 30.685 visninger
  5. Nå må det reises en folkestorm - 30.509 visninger
  6. Eiendomsoverdragelser i Rindal - 19.164 visninger
  7. Eiendomsoverdragelser i Halsa - 16.890 visninger
  8. Tar du personlige tester på Facebook - 15.134 visninger
  9. Mener politiet skapte trafikkfarlig situasjon - 7.538 visninger
  10. Kjørte utfor stup, ble dømt for svindel - 7.157 visninger
Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Næringslivet på Indre Nordmøre har klart seg bra i en tid der spesielt bedrifter innen oljebransjen sliter. Sunndal har aluminiumsverket som leverer godt og som bidrar til stabilisering i lokalsamfunnet. Surnadal har et svært allsidig næringsliv. Driva følger opp med regelmessige næringslivssaker med egen vignett, som vi får gode tilbakemeldinger på.

Priser

Drivas lesere kårer hvert år Årets Drivanavn. En populær kåring der vi gjør stas på en person som har lagt ned en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt.   

Legg til i min rapport

Svar på spørmål frå stiftelsen

Tilbudene om sluttpakker og gavepensjon har også preget Driva-staben i 2016. De ansatte har taklet situasjonen på en god måte, men det er likevel ikke til å legge skjul på at dette har skapt en viss usikkerhet i staben. Dette går blant annet på mulighetene vi har til å lage en enda bedre avis framover. Kombinasjonen av færre hoder og flere arbeidsoppgaver krever bedre planlegging og styring.

Hverdagen oppleves som hektisk. Vi er opptatt av å levere et best mulig papirprodukt, i tillegg til å følge  opp den digitale satsingen. Vi slites i begge retninger, og føler til tider at vi ikke klarer å følge opp driva.no godt nok. Vi er til tider svært gode på nett, men kan oppleve at dager med avspasering  og sjukdom i redaksjonen gjør at vi ikke er gode nok.

Vi deler nå på Drivas facebookside de fleste sakene vi legger ut på driva.no. Vi ser at det bidrar til å øke nettrafikken.

Kommunikasjonen med leserne går gjennom e-post, sosiale medier og gjennom egenproduserte kommentarer. Spesielt markedsavdelingen merker at hverdagen har endret seg. Kundeklubber og Facebook er tøffe konkurrenter.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Vi har hatt en redaksjonelle medarbeidere på IJ-kurs. 

Etikk

Driva har ikke hatt saker til behandling i PFU i 2016.

Sigmund Tjelle

Ansvarlig redaktør

 

 

Legg til i min rapport