Vesteraalens Avis

Rapporten for 2016 er ikke klar.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 2022
Ikon
Utgiversted Stokmarknes
Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen (kst), Silje Nilsen (permisjon)
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Fordeling lesere
Antall sider produsert 3348
Redaksjonelle årsverk 4
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 149
Antall kommentarer 5
Antall leserinnlegg 50
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Vesteraalens Avis har som mål å være best med nyheter fra Hadsel.

I 2015 har avisen fokusert på å lage redaksjonelle systemer som skal gjøre avisen mindre sårbar i kritiske perioder. Vi har jobbet systematisk med å mer notiser inn i avisen, og vi har jobbet med å få en god lørdagsseksjon. Dette arbeidet vil fortsette i 2016.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Kommunevalgkampen i 2015 ble dekket godt av Vesteraalens Avis.

Vi brukte – for oss å være - uvanlig store ressurser på å dekke valgkampen godt. Digitalt hadde vi livesendinger på Vol med alle førstekandidatene i Hadsel. Vi var arrangør av et meget godt besøkt folkemøte i kulturhuset Hurtigrutens Hus, og vi hadde omfattende omtale av partiene, programmene og kandidatene. Avisen fikk gode tilbakemeldinger fra leserne, spesielt etter det åpne møtet i Kulturhuset, hvor redaktør og nyhetsredaktør avviklet debatten. Kulturhuset har i etterkant etterspurt flere arrangementer hvor avisen kan bidra.
Når avisen er fullt bemannet, er det et visst rom for å drive kritisk og gravende journalistikk. I 2015 har vi vært preget av to ”grus-saker”, ”Brattåsen-saken” og ”Bergvik-saken”. Dette er klassiske saker der utvikling av næringslivet møter lokal motstand fra naboene. Ingen av sakene har kommet til sin avslutning. Avisen har lagt vekt på å være nøytral. I løpet av 2015 er det anslagsvis produsert 30-50 avissider om de to masseuttakene.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

I 2015 ble det gjennomført et internt kurs i bildebehandling.

Alle medarbeiderne har etter dette skaffet seg Creative Cloud og bruker enten Photshop eller Lightrom (og Bridge). Bildekvaliteten er blitt betydelig bedre i løpet av 2015. Gjennom medarbeidersamtaler er det identifisert visse områder der medarbeidere har interesse for å fordype seg innen enkelte tema. Innenfor trange økonomiske rammer vil medarbeidernes ønsker søkt gjennomført i 2016. 

Legg til i min rapport

Etikk

Vesteraalens Avis har i 2015 ikke vært innklaget til PFU.

Avisen har et særlig fokus på ”samtidig tilsvar”. Det har vært refusert enkelte leserinnlegg på grunn av for sterke beskyldninger. I året som har gått har det ved 5-7 anledninger blitt gitt mulighet til samtidig tilsvar også på leserinnlegg. I de fleste tilfeller har den angrepne part tatt til motmæle i samme avis. Ett leserbrev måtte – i samråd med innsender – skrives kraftig om og reduseres på grunn av påstander om straffbare forhold/ærekrenkelser. Også i dette tilfellet ble den angrepne part gitt anledning til samtidig tilsvar.
Lengre opp har vi omtalt de store ”grus-sakene” i Hadsel. Også i disse sakene er det lagt stor vekt på saklighet. I hovedsak har det vært journalist Ragnhild Stikholmen og Anja Eikenes som har behandlet sakene journalistisk. Det må de ha gjort på en god måte. Ingen av partene har fremmet kritikk mot måten sakene har vært løst på.
I desember 2014 hadde avisen et presseetisk overtramp, som det er tatt lærdom av.

Legg til i min rapport