SortlandsAvisa og VOL

SortlandsAvisa og VOL er organisert i to forskjellige selskaper, men i hverdagen jobber de sju redaksjonelle arbeiderne i én redaksjon. Det er bakgrunnen for at vi har et felles bidrag til den redaksjonelle årsrapporten. Vi har folk på jobb fra 06.30 til 21.00 på hverdager og 12.00-21.00 i helgene. På tidlig morgen, sen kveld og i helgene har vi et nettsamarbeid med Harstad Tidende. Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2016 gjennom flere saker, gjennom å opptre som «kritisk medspiller» i sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 1204
Ikon
Utgiversted Sortland
Ansvarlig redaktør Sanna Drogset Børstad (29)
Kommer ut Torsdag
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
9000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
14000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1836
Redaksjonelle årsverk 7
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 51
Antall kommentarer 3
Antall innlegg på nett 730
Refuserte innlegg på nett 10
Antall leserinnlegg 51

Mål og prioriteringer

VOL skal være det foretrukne nyhetsmediet for vesterålinger, og dekker hele regionen.

VOL er allerede det foretrukne nettmediet i Vesterålen, med klar margin. Med de endringene som er i mediene i dag, med et skifte fra papir til nett, er det viktig for oss å opprettholde denne posisjonen.

SortlandsAvisa er en ukeavis som har et langt lavere lesertall, men er ikke mindre viktig som lim og lupe i lokalsamfunnet.

Redaktørskifte:
Thor Anders Angelsen (33) sluttet, og Sanna Drogset Børstad (29) ble konstituert fra juli.

Legg til i min rapport

Samfunnsrollen

En foretrukket nyhetsleverandør er en relevant nyhetsleverandør. Vår oppgave er å fortelle historier som vesterålinger ønsker å vite mer om, saker som opplyser og avslører er spesielt viktige å bringe fram i dagen.

VOL er også den viktigste leverandøren av hendelser i Vesterålen. Gjennom å være dyktige og raske med de viktigste hendelsene, er vi en viktig kilde til sanntidsinformasjon for regionen.

Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2016 gjennom flere saker, gjennom å opptre som «kritisk medspiller» i flere sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland.

Konsernet har en formålsparagraf om «å være talerør for - og kritisk medspiller til - en positiv utvikling lokalt og regionalt».

Vi har hatt flere prosjekter i 2016, som har skapt stor debatt i lokalsamfunnet. Blant annet skrev vi høsten 2016 mye om tabubelagte temaer som overgrep og narkotika, der flere personer sto frem med sin historie.

Det gir oss mulighet til å ta en superlokal rolle når det høver seg. Slik forsøker vi å få en miks av lokalt og regionalt stoff.

Legg til i min rapport

Priser

SortlandsAvisa har delt ut pris til Årets Sortlending, som for 2016 ble fotballkaptein for Sortland ILs A-lag. Samtidig har vi holdt de sedvanlige utdelinger av julestjerne til noen i Vesterålen som fortjener en oppmerksomhet i førjulstida. Markedsavdelinga har i tillegg delt ut prisen Årets butikkmedarbeider.

Legg til i min rapport

Faglig utvikling

VOL og SA har gjort tiltak for å bedre det journalistiske produktet og å utvikle hver enkelt journalist.

Bedriften deltar på et stort prosjekt rettet mot organisasjonslivet, i regi av Landslaget for lokalaviser, som vi har vært med på siden høsten 2015. Prosjektet avsluttes våren 2017. Forbedret digital fortellerteknikk er en sentral del av det faglige utbyttet. Redaksjonen har også hatt kurs i datajournalistikk, med Ståle de Lange Kofoed fra IJ.

Legg til i min rapport

Etikk

«Vår penn er skarp, men ikke giftig» har vært et valgspråk i redaksjonen gjennom flere år.

Målet er å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som man i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

Gjennom faglig tenking skal vi tidlig identifisere etiske problemstillinger og håndtere dem.

VOL: Først og best på de viktige nyhetene

VOLs dekningsområde er Vesterålen. Nettavisen skal derfor ha et regionsperspektiv med mulighet for å se ut over egne grenser når det er fornuftig.

VOL har et redaksjonelt samarbeid med SortlandsAvisa, Vesteraalens Avis og Andøyposten. Samarbeidet gir oss mulighet til å ta en superlokal rolle når det høver seg. Slik forsøker vi å få en miks av lokalt og regionalt stoff.

 

SA: Sortland og kun Sortland

SortlandsAvisa skal gi deg de gode reportasjene, intervjuene og portrettene – de gode møter med menneskene.

Løpende nyheter tar samarbeidsavisa VOL seg av, men når det høver seg versjonerer vi saker og tar dem videre til papir. I SortlandsAvisa kjører vi da gjerne større reportasjer over flere sider.

SortlandsAvisas målgruppe er alle som bor i Sortland kommune eller er interessert i hva som skjer her.

 

 • Hvordan går utviklingen fra papir til nett? I hvor stor grad går det ut over papiravisa?
  • Papiropplaget går dessverre, men ikke uventet, nedover. Avisa har allerede et ganske lite opplag. På nett ser vi derimot en veldig gledelig utvikling, der vi gjennom året har hatt en svak, men jevn, økning. På mobil er økningen størst, spesielt i helgene.
 • Nedbemanningen, status – utfordringer
  • I forbindelse med Polaris Media 2020 har vi foretatt en omstrukturering heller enn en nedbemanning. Ved inngangen til 2017 startet vi et nytt og mer omfattende samarbeid med avisene i Vesterålen, enn tidligere. I VOL har vi derfor heller blitt én journalist ekstra, ved å flytte litt på ressursene.
 • Konkurransen fra sosiale medier og annen informasjonsvirksomhet.
  • At avisene opplever konkurranse fra sosiale medier, kanskje spesielt facebook, er ikke noe nytt. Aller størst utslag har det nok på inntektssiden, fordi vi får gang på gang sett at de redigerte mediene fortsatt er dem som sitter med det mest helhetlige nyhetsbildet. Samtidig ser vi stor nytte i å bruke sosiale medier i blant annet kildearbeidet.
 • Kommunikasjonen med brukerne. I hvilken grad forklarer man publikum sine journalistiske valg?
  • Der det er naturlig, kommuniserer vi dette fortløpende i saken. Det kan være enkle ting som å forklare hvorfor vi velger å anonymisere en person, eller forklare hvem vi har prøvd å hente inn en kommentar fra.
   Andre ganger svarer vi leserne om det kommer reaksjoner fra dem i sosiale medier. Generelt har vi nok uansett et stort potensial for å bli bedre på nettopp dette.
 • Hva våget vi? Hva publiserte vi av saker som vi visste ikke ville falle i god jord hos vårt publikum?
  • Vi satte høsten 2016 fokus på en del temaer som det er knyttet tabu til, som overgrep og narkotika. Vi presenterte blant annet historien til en doplanger, som fortalte om hvordan han har bragt narkotika for store summer inn i regionen. Vi snakket også med Vårin Sørmeland, som fortalte sin historie om seksuelt misbruk gjennom hele barndommen. Kanskje er ikke dette å våge, og det var dessuten saker som fikk gode tilbakemeldinger fra publikum, men det sier i alle fall noe om i blant å satse på litt tyngre temaer.
Legg til i min rapport