Framtid i Nord

Framtid i Nord dekker de seks kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Mediehuset har i dag 8,6 årsverk i eget hus, samt at vi leier/kjøper en hel rekke støttetjenester utenfor huset. 2016 var på mange vis et turbulent og krevende år. Uten å behøve å gå i detaljer, har vi hatt utfordringer særlig med henblikk på bemanning. Vi ble også preget av at vi for første gang i historien ble nødt til å gjøre en nedbemanning - ett årsverk. 2016 har også vært et år med stort fokus på hva og hvordan vi skal framstå i årene som kommer, og 2017 vil i så måte bli et år med en del store endringer.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 3322
Ikon
Utgiversted Storslett
Ansvarlig redaktør Kjetil Nielsen Skog (44)
Kommer ut tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
12000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
3000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
5000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 3100
Redaksjonelle årsverk 7
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 103
Antall innlegg på nett 450
Antall leserinnlegg 520
Klagesaker til PFU 0
Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

I 2016 var det selvsagt flere saker vi føler harhatt betydning for de seks kommunene vi dekker. Gjennom sosiale medier føler vi også at dialogen med publikum har blitt bedre. Tilbakemeldinger - både på godt og vondt - kommer tettere der enn hva vi var vante med tidligere.

Det er bra, men også en høringsprosess for en bransje som har vært vante med at det var de mest profilerte som sa fra. Nå kommer feedbacken fra herr og fru Hvermannsen, og deres barn :-)

http://www.framtidinord.no/meninger/leder/2016/03/08/Stakkars-skuterfolk-12253141.ece

I en region preget av mye vei og samferdsel, er det ikke å vente annet enn at trafikk og vær preger topp 10-lista vår for 2016. Vi har som mål å være best på vær og trafikk, og dette blir selvsagt ekstra tydelig i de værutsatte delene av året. 

Vi er imidlertid godt fornøyd vår dekning av standarden på lokale veier, og saka om Langbakken på Skjervøy har vi nok hatt et ekstra fokus på.

Da er det morsomt å se at vi har bidratt til utvikling. 

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Vi forsøker etter beste evne å utvikle oss, men dessverre blir det i alt for stor grad en utvikling basert på den daglige drifta. Travle dager og et år med svært store redaksjonelle bemanningsutfordringer, gjør at vi ikke “rekker” kurs og faglig påfyll fra eksterne. Det blir å lære av feil eller suksesser. 

Vi evaluerer alle dager gjennom å se på trafikktall, gjennomgå papirutgaven og egenkritikk. Samt selvsagt innspill fra brukerne. 

Vår største konkurrent er Facebook. Der nest Nordlys og NRK Troms, samt noen helt lokale nettsteder. 

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Transformasjonen

Vi har en god utvikling med en jevn, men dessverre fortsatt litt for treg, overgang. Stadig flere kjøper digitale saker og rene digitale abonnement, så transformasjonen skjer. For papiravisa innebærer det at vi satser på færre sider. Papiravisa er heller ikke nødvendigvis stedet hvor vi breaker de nye sakene. Ofte publiserer vi store artikler først på nett i betalt modus, som kundene kan finne igjen i papiravisa på et senere tidspunkt.

Framtid i Nord reduserte med ett årsverk fra 1. januar 2017. Vi håper å kunne holde bemanningen på seks årsverk framover, men ser utfordringer.  Å opprettholde avis tre dager i uka, samt ha progresjon digitalt, er forsiktig sagt utfordrende. 

Vår største konkurrent er - selvsagt - Facebook. Samtidig er det også en av våre beste informanter, og en vesentlig trafikkdriver. Vi har med andre ord akkurat de samme utfordringene som alle andre medieaktører, uansett størrelse. På lokalt nivå er konkurransen minkende. Vår tidligere største konkurrent, Nordlys (Amedía), trekker seg i større og større grad ut for å satse på Tromsø. NRK har knapt noe i regionen. 

I hvilken grad forklarer man publikum sine journalistiske valg? Vi bruker egne plattformer, FB og e-brev til å kommunisere med brukerne. Vi forklarer nok mest i etterkant, i de tilfellene der brukeren etterspør en forklaring. 

Hva våget vi? Vi har hatt noen ledere der vi har gått i rette med en del saker der vi nok vet at en stor del av leserne våre er uenige med standpunktet. Som i spørsmålet om å beholde lensmannskontoret på Skjervøy, der vi hevdet at det beste vil være en nedleggelse. http://www.framtidinord.no/meninger/leder/2016/10/11/Et-spørsmål-om-millimeter-13627193.ece

En annen leder der vi “våget” var da vi ba skuterfolket ta seg sammen. Dette ble en av de mest leste sakene i 2016 . http://www.framtidinord.no/meninger/leder/2016/03/08/Stakkars-skuterfolk-12253141.ece

Legg til i min rapport