Stjørdalens Blad

Vi skal engasjere og begeistre – hver dag! I 2016 har vi blant annet fulgt diskusjonen rundt forsvarets basepolitikk og utplassering av 300 amerikanske soldater på Værnes. Vi har skapt engasjement med artikler rundt sentrumsutvikling og hvorvidt Biltema og Burger King skal få lov til å etablere seg i Stjørdal. Og vi har stilt spørsmål rundt beiterett og rovdyrsproblematikk i Meråker.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 5696
Ikon
Utgiversted Stjørdal
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Linn Kathrine Yttervik (39)
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
20000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
5000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
9000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 4864
Redaksjonelle årsverk 9
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 152
Antall innlegg på nett 1460
Refuserte innlegg på nett 8
Antall leserinnlegg 480
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Det har skjedd mye dette året, og vi har hele tiden vært tettere på hendelsene og menneskene enn noe annet presseorgan i området.

Vi har gitt folk nyheter rundt øksedrapet i Lånke og fulgt et voldsomt engasjement rundt vedtaket om å legge ned grendeskolene i Skjelstadmark, Elvran og Forradal. 

Frank Cadamarteri gikk av som konstituert ansvarlig redaktør i juni, nyhetsredaktør Jon Håkon Slungård holdt roret som konstituert redaktør fram til 1. august, da Linn Kathrine Yttervik overtok som sjefredaktør.

15. desember ble det vedtatt at Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet skulle slåes sammen til en avis: Bladet, lokalavis for Malvik, Meråker og Stjørdal.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsansvar

Lite skaper så mye debatt som når kommunene endrer skolestrukturen.

Stjørdalens Blad har fulgt den intense debatten om hvorvidt grendeskolene i Skjelstadmark, Forradal og Elvran skal legges ned. Ordfører Ivar Vigdenes og Senterpartiet har hatt grendeskolenes eksistens som en av fanesakene sine. Før jul snudde Arbeiderpartiet i saken og var med på å vedta bygging av ny skole i Hegra på bekostning av grendeskolene i de tre tettstedene.  Stjørdalens Blad fulgte saken tett, og diskusjonen skapte et voldsomt engasjement både på debattsidene og i nyhetsspaltene. Vi kunne blant annet fortelle leserne at økonomisjefen hadde regnet feil og at regnestykke bak den foreslåtte skolestrukturen ikke var slik det først ble framstilt. 

Spørsmålet om hvorvidt Burger King og senere Biltema skulle få etablere seg utenfor sentrum vekket også et enormt engasjement høsten 2016. Vi hadde en omfattende dekning av diskusjonen, og flere av sakene satte nye rekorder i antall leste saker på nett. Stjørdalens Blad belyste problemstillingen rundt kjøpesenterloven og sentrumsregulering, og hadde flere nyhetssaker som belyste lovverket rundt etableringen av store butikker utenfor de regulerte sentrumsområdene. Vi stilte også kritiske spørsmål rundt arealplanleggingen i kommunen.

I Meråker har den såkalte beiteretten vært hyppig diskutert i 2016. I Meråker mistet bøndene sommeren 2016 nesten 500 sau til rovdyr. Kommunen er en aktiv landbrukskommune med mange beitebrukere. Beiteretten i Meråker er spesiell i den forstand at hver gård har kjøpt sin beiterett fra blant annet Meråker Brug. Vi fulgte tett nyheter rundt Meråker kommunes krav om at staten kjøper fri bøndene fra beiteretten, og vi har gitt leserne nyheter pro contra artikler i forbindelse med sauebøndenes kamp mot rovdyr.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Stjørdalens Blad er opptatt av fornyelse, slik at vi kan tilby det beste innholdet der leserne til en hver tid er.

I tillegg til tre ukentlige utgaver av papiravisa, har vi daglige oppdateringer på nett og mobil. På disse plattformene skal vi være best på lokale nyheter og den lokale debatten. Vi har siden august innført faste kveld- og helgevakter og dette har resultert i større tilfang av stoff og flere lesere på nett og mobil.
Vår innsats evalueres på daglige morgenmøter og på seminarer, der både journalistikk og etikk er tema.

Legg til i min rapport

Etikk

Vi har i 2016 ikke hatt konflikt med leserne om saker som har havnet i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Hvordan går utviklingen fra papir til nett? I hvor stor grad går det ut over papiravisa?
Vi har ikke klart å stanse nedgangen i antall abonnenter. Vi håper at trenden skal snu når vi innfører pluss i mars 2017. Vi har hatt en positiv utvikling på nett etter at vi begynte med fast turnus for kveld- og helgevakter i august. Nettallene krøp jevnt oppover høsten 2016.

Nedbemanningen, status – utfordringer
Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder å nå kostnadseffektiviserende tiltak. Vi tilbydde gavepensjoner til fem av våre ansatte høsten 2016. To takket ja, og vi hadde ved årsskiftet ikke nådd målene med nedbemanning. Vi forventer at den planlagte sammenslåingen av avisene i februar 2017 skal gi en positiv effekt på kostnadene. 

Legg til i min rapport