Innherred

Innherred kom ut med sitt første nummer 30. mai 2015. Da ble den nye lokalavisa for Levanger og Verdal lansert under Vømmølfestivalen i Verdal. To dager før kom siste nummer ut av Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen. To aviser med over 280 års historie bak seg, var smeltet sammen til en. Prosessen med sammenslåing hadde vart i halvannet år. Et helt nytt produkt, laget helt fra bunnet med hjelp av fra de anerkjente skotske avisdesignerne PalmerWatson, så dagens lys den siste lørdagens i mai. Vi skrev avishistorie ble på Innherred.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 6967
Ikon
Utgiversted Verdal
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Roger Rein (56)
Kommer ut Torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
22000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
7000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
9000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 5120
Redaksjonelle årsverk 10
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 153
Antall innlegg på nett 1500
Refuserte innlegg på nett 200
Antall leserinnlegg 670
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Den viktigste oppgaven til Innherred er å speile lokalsamfunnet, bygge identitet og skape begeistring og ivareta Verdal og Levangers interesser i regionen og landsdelen.

En ny sammenslått avis har gitt oss større slagkraft enn vi hadde hver for oss. Det gir oss muligheter til å gå dypere inn i en del saker og presentere innholdet grundigere og med flere kilder. Etter en hektisk start med ny design, nytt produksjonssystem og en ny redaksjon, kunne vi etter hvert konsentrere oss om å forbedre avisproduktet på alle plattformer.

Innherred legger vekt på å fortelle de gode historier fra våre nærmiljø. Vi ønsker mye folk i avisa, folk som har noe å vise fram, noe å fortelle. Vi legger vekt på å få fram meninger og ytringer, vi vil være den arena i lokalsamfunnet hvor debatten skjer og hvor alle kan få ytret seg og sagt hva de mener. Debatten skal også vises i kraft av de meninger avisa har på lederplass og de saker vi tar opp og velger å løfte fram for våre lesere.

Innherred kom opp med et etterlengtet pluss-løsning mot slutten av 2016. Vi har tatt bevisste valg på hva slags stoff som publiseres bare for våre abonnenter, og hva som går åpent. Vi hadde tre viktige mål da vi gikk i pluss.

  1. Å gi et bedre produkt for våre abonnenter, både på papir og digitalt.
  2. Å selge flere digitale abonnement.
  3. Å opprettholde trafikken på det åpne nettstedet.
Legg til i min rapport

Avisens samfunnsansvar

Hverdagen i en middels stor lokalavisa er ikke preget av de store avsløringer. Vi ønsker å ta pulsen på nærmiljøet, holde tak i saker som skaper debatt og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere. Som en større redaksjon, enn det vi har vært før, bør vi med bedre og mer systematisk arbeid ha en ambisjon om å gjøre mer ut av dette enn vi har klart så langt.

Innherred har hatt som mål å prioritere innlegg og debatt. Vi har etablert oss med faste spaltister hver lørdag, og mener vi har klart å etablere oss med en aktiv leserdebatt, særlig i papiravisa.  Dette er noe vi ønsker å videreutvikle også gjennom å få til gode løsninger som tar debatten over i digitale plattformer. Vår nye satsing Innherred Debatt ble lansert på slutten av 2016. Leserinnlegg blir publisert både på nett og papir, og de samles på ett sted. Det har gitt økt oppmerksomhet rundt en viktig satsing for lokalavisa.

La meg peke på noen saker der jeg mener vi har lyktes bra med å engasjere våre lesere og satt dagsorden lokalt.

Kommunesammenslåing. Vinter og vår gikk med til forhandlinger. Det var mye fram og tilbake om politikerne i Verdal og Levanger ville anbefale en intensjonsavtale som etter hvert kom på bordet. Saken skapte et voldsomt engasjement fra februar til resultatet av folkeavstemningen var klart i juni måned. Lokalavisa var tett på hele vegen, gjennom nyhetsdekning og reportasjer, på kommentarplass og ikke minst som en arena for leserinnlegg og leserkommentarer. Det ble publisert mange hundre ytringer i papir og på nett. På valgkvelden 6. juni kjørte vi direktesendt web-TV fra rådhuset i Verdal der resultatene kom først og hvor politikerne møtte opp for å kommentere resultatet. Resultatet ble nei til sammenslåing da innbyggerne i Verdal med stort flertall vendte tommelen ned. Lokalavisa befestet ved tilstedeværelse og dekning sin posisjon som den foretrukne debattarena. Saken ga oss et løft i så måte som er viktig å ta vare på i fortsettelsen.

Skoledebatt. I Verdal ble det utover høsten 2016 en sterk og engasjerende debatt om skolestruktur. Kommunen har i dag en spredt struktur med flere mindre grendeskoler. Særlig folk i Leksdal og Helgådalen gikk aktivit inn i debatten. Det ble avholdt flere folkemøter og avisa ble fylt av leserinnlegg og meningsytringer på nyhetsplass. At lokalavisa dekker både Verdal og Levanger gir oss nye muligheter. Levanger var gjennom en lignende debatt for to – tre år siden, og vi kan hente ut mye interessant stoff på å sammenligne de to kommunene. Det kom godt med i skoledebatten, og vi ser også at vi kan utnytte det i andre sammenhenger.

Hendelser i næringslivet. Også i 2016 har vi vært tett på gode og mindre gode nyheter fra vårt lokale næringsliv. Industriparken i Verdal er blant de største i landet. Her er det mange godt bevarte «hemmeligheter» som vi er blitt flinkere til å løfte fram og fortelle om. Å følge med på nyetableringer innenfor handel og restaurantnæringene er viktig for en lokalavisa, men også å dekke disse forholdene når det butter imot.

Fortellinger om folk. Vi har lagt vekt på å få folk til å fortelle gode, tankevekkende historier.  Jeg mener vi har lyktes godt med det. Vår helgeseksjon er fyldig med mye godt lesestoff. Vi kjører ordentlige portretter hver annen uke. Nordlig Regnbue, avisen i avisa som er lagd av og om innvandrere i Levanger og Verdal, er videreført i Innherred.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Ansatte har deltatt på faglige samlinger som Hellkonferansen, Institutt for journalistikk, noe i regi av Norsk Journalistlag og internt i Polaris media. De ansatte er vår viktigste ressurs og vi vil legge enda mer vekt på kompetanseheving i tida som kommer.

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2016. Den avdekket en del ting som vi kan bli bedre på, og det er igangsatt et arbeid med dette.

Legg til i min rapport

Etikk

Ingen PFU-klager i 2016.

Legg til i min rapport