Bygdebladet Randaberg og Rennesøy

I hele 2016 har Bygdebladet jobbet med å synliggjøre frivilligheten i lokalsamfunnet, i tillegg til å dekke stort og smått som skjer i vårt dekningsområde.
I tillegg til den ordinære dekningen av små og store nyheter i kommunene Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy, har Bygdebladet i 2016 gjennomført et prosjekt for å synliggjøre frivillighet og de frivillige i lokalsamfunnet.
Frivillighets-satsingen tok utgangspunkt i Landslaget for Lokalavisers prosjekt «Med på laget» og omfattet to reportasjeserier, tre offentlige debatter.

Under ordførerens nyttårsmottakelse i Randaberg 1. januar 2017 ble Bygdebladet tildelt ordførerens hederspris for arbeidet med å synliggjøre frivilligheten og de frivillige i kommunen. 

På samme måte som frivilligheten knytter folk tettere sammen, knytter vi i lokalavisen folk tettere sammen gjennom vår dekning av lokalsamfunnet. 

 

Fakta
Samlet opplag - Les mer 3428
Ikon
Utgiversted Randaberg
Ansvarlig redaktør Kirsti Kastrup Sømme
Kommer ut torsdager, 48 utgaver i året
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
10000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
2000
Redaksjonelle årsverk 4
Klagesaker til PFU 1
Fellelser i PFU 0

Nå ut til alle

I 2016 var det et mål i redaksjonen å opprettholde god redaksjonell dekning av stort og smått i lokalsamfunnet samtidig som det ble satt ekstra søkelys på frivillighet.

I 2015 ble planen for gjennomføring av frivillighets-prosjektet i 2016 laget.

I 2016 laget vi 20 reportasjer om lag, organisasjoner og enkeltpersoner som gjør uselvisk frivillig arbeid i lokalsamfunnet. De frivillige skrev ned hvor mange timer de bruker på aktiviteten i året, og deretter regnet vi innsatsen deres om til kroner og øre ved å bruke kommunens lønnssatser for ufaglært fritidskontakt/støttekontakt.

Bygdebladet fulgte også fire idrettslag der de frivillige laglederene ble bedt om å føre ned alle dugnadstimene som ble lagt ned rundt laget. Lagene ble presentert i reportasjer i løpet av 2016.

I januar 2017 ble summen av den frivillige innsatsen presentert i Frivilligavisen, en 44-siders utgave av Bygdebladet som kun omhandlet frivillighet og dugnadsånd. Her ble dugnadsinnsatsen til de fire idrettslagene summert opp. Det samme ble verdien i kroner og øre av frivilligheten som vi hadde dekket gjennom 20 reportasjer i løpet av året. 

Bygdebladet nådde sitt mål om å sette fokus på frivilligheten og synliggjøre verdien av frivillighet i lokalsamfunnet. Det ble et tema folk snakket om i lokalsamfunnet, og det førte til at politikere og andre fikk et bedre bilde av hvor mangfoldig frivilligheten er. 

Redaksjonen opplevde også å få mange nye kilder og idéer til videre artikler og reportasjer i møtene med de frivillige. 

Arbeidet med frivillig-prosjektet har krevd tid og ressurser av en liten redaksjon, men det har gitt ny innsikt og mange gode reportasjer. 

Legg til i min rapport

Debatt og deltakelse

Bygdebladet vil være en lokalavis som inviterer leserne til aktiv deltakelse og lokalt engasjement.

Lokalavisen skal være lim og lupe, heter det. Bygdebladet ønsker å fortelle leserne det de trenger å vite for å være aktive og deltakende innbyggere i sine lokalsamfunn. 

En god lokalavis tar opp saker som angår innbyggerne og gir dem et godt grunnlag for å delta i lokaldemokratiet og den lokale debatten. I en verden der stadig flere beslutninger tas langt borte, er det eksta viktig å ha lokale medier som utfordrer leserne og gir dem muligheten til å vise sitt engasjement. 

I 2016 var Bygdebladet sammen med Randaberg folkebibliotek arrangører av tre debattmøter med frivillighet som tema. Debattene fikk støtte av Fritt Ord og ble ledet av Bygdebladets redaktør. I debattene fikk både frivillige ildsjeler, politikere og publikum komme til orde, og det kom frem flere idéer og innspill som kan følges opp. Bygdebladet sendte debattene live via Facebook slik at de også var tilgjengelige for hjemmesitterne. 

 

 

Legg til i min rapport

Lokalavis i endring

Samfunnet endrer seg, og lokalavisen endrer seg i takt med utviklingen.

Stavangerregionen har i mange år hatt stor vekst i befolkningen. Bygdebladets tre dekningskommuner har også hatt en økning i innbyggertallet. Flere innbyggere betyr flere potensielle abonnenter, og det gir oss en spennende utfordring. 

Bygdebladets redaksjon er bevisst på hvor viktig det er å inkludere innflyttere og innvandrere i den redaksjonelle dekningen. Vi bestreber oss på å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, både i forhold til alder, religion, kultur og etnisitet.

Det å lage godt redaksjonelt stoff om og for barn og unge er et område vi prioriterer. De er våre fremtidige abonnenter og skal oppleve Bygdebladet som sin avis.

Målgruppen vår er alle som kan lese og har bosatt seg i vårt nedslagsfelt. 

I 2016 har vi blant annet satset på å profilere Bygdebladet aktivt i sosiale medier, samt ved at redaksjonen presenterer avisen for skoleelever og forskjellige grupper i lokalsamfunnet. 

Kurs og kompetanseutvikling

Bygdebladet har i 2016 deltatt i Landslaget for lokalavisers utviklingsprosjekt "Med på laget". To av redaksjonens medarbeidere har i den forbindelse vært på flere prosjektsamlinger og kurs i 2016. Vi deltok blant annet på LLA sitt kurs "Liten og digital", og prosjektet ble avsluttet med studietur til København i januar 2017. 

Bygdebladets redaktør deltok på STUP-kurset "Neighbourhood news" med studietur til Amsterdam og Chicago høsten 2016. Kurset gav inspirasjon og ny kunnskap om hvordan utenlandske mindre mediebedrifter utnytter mulighetene på nett. Utvikling og utforskning av de mange mulighetene som finnes i digitale medier er noe vi i Bygdebladet vil jobbe mer med i tiden som kommer. 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Etikk

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy ingen saker som ble klaget inn for PFU i 2016.

Vi er spesielt bevisste på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om retten til samtidig imøtegåelse, da det ofte er en gjenganger i PFU. 

I Bygdebladet har vi god erfaring med å be om råd og innspill fra redaksjonelle kolleger i de sakene der vi føler vi står overfor etiske problemstillinger. 

Presseorganisasjonene er i tillegg en god faglig støtte som vi rådfører oss med dersom vi er i tvil. 

 

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport