Lokal, nasjonal og internasjonal

I en tøff tid for mediene har Rogalands Avis de siste årene gått fra posisjonen som en dødsdømt papiravis med tre ukentlige utgivelser og en liten digital posisjon, til en offensiv strategi og ny tro på framtida.
Papiravisen er økt til seks ukentlige utgaver som en del av Dagsavisen-samarbeidet, der halvparten av avisen produseres lokalt og resten tilføres fra Dagsavisen, og digitalt har vi utvidet dekningen til å dekke et større regionalt område gjennom oppkjøp av nettstedet Roganytt.

Fokusgrupper og markedsundersøkelser høsten 2016 viste at Rogalands Avis med det doblede redaksjonelle produktet, lokalt innhold fra RA-redaksjonen kombinert med nasjonale og internasjonale reportasjer og analyser fra Dagsavisen, står sterkere i den lokale konkurransen enn på lenge. <br>

Våre egne lesere rapporterer at RA er blitt familiens førstevalg i avislesingen og andre avislesere i Stavanger uttaler at RA virker å være en mer interessant avis, som er gått fra å være liten til å bli stor. Dette gir oss tro på at vi mot alle odds skal overleve som en nummer to-avis og utfordrer midt i de tøffeste endringene både mediebransjen og Stavanger-regionen har opplevd på veldig lenge.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 4455
Ikon
Utgiversted Stavanger
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Bjørn G. Sæbø
Kommer ut Seks ganger i uken.
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
42000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
12280
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
19080
Fordeling lesere
Antall sider produsert 12928
Redaksjonelle årsverk 12
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 305
Antall kommentarer 510
Antall innlegg på nett 300
Antall leserinnlegg 1000
Klagesaker til PFU 1
Fellelser i PFU 1

En oppsummering

Oljekrisens ansikt

I likhet med 2015, var også fjoråret preget av oljekrisens ringvirkninger. 2016 var samtidig året da ting sakte, men sikkert tilsynelatende begynte å snu. Etter en uavbrutt økning siden slutten av 2014, nådde arbeidsledigheten en foreløpig topp i Rogaland i januar 2016. Siden da har den vært høy, men mer eller mindre stabil. RA har fulgt oljekrisens ansikt tett. Nye gründerkonsepter, tøffe tak i restaurantbransjen, krisepakker, boligprisutviklingen, statsrådbesøk, konkurser og arbeidsledige som går nye veier har vært selvsagte deler av avisens redaksjonelle prioriteringer det siste året. Det vil de også være i 2017.

Streik i hotell- og restaurantbransjen

På det meste var 7200 hotell- og restaurantarbeidere omfattet av den fire uker lange streiken i april og mai. Stridens kjerne var lokal forhandlingsrett, et krav fra Fellesforbundet som NHO Reiseliv til slutt innfridde.

For RA vil arbeidslivsspørsmål alltid være viktige. I forbindelse med denne striden hadde vi en rekke artikler både om konsekvensene av streiken og utspill i den løpende debatten mellom aktørene. Dette var for øvrig en sak der Dagsavisens nasjonale reportasjer ga oss særlig god tyngde i dekningen.

 

Tina Jørgensen-saken

Høsten 2015 ble saken om Tina Jørgensen gjenåpnet, da fire personer ble pågrepet for å ha tilknytning til drapet. Selv om alle de siktede ble løslatt allerede i oktober samme år, fortsatte saken å prege nyhetsbildet også i 2016.

Saken, som allerede i januar hadde kostet politiet om lag 4,5 millioner kroner, var ferdig etterforsket i juli. 12. september ble det kjent at Riksadvokaten valgte å henlegge saken. I kjølvannet av henleggelsen har anmeldelser mot politiet og rekorderstatning til de tidligere siktede vært tema. I oktober ble det besluttet at den nyopprettede Cold Case-enheten skal gjennomgå saken. Dette arbeidet startet ved nyttår, og siste kapittel er dermed neppe skrevet.

 

Kaos i Viking

«Det er det verste styremøtet jeg noen gang har opplevd», sa daværende styreleder Charlie Granfelt etter et styremøte i Viking i april. Viking satte så absolutt også sitt preg på 2016, i en av klubbens mest turbulente sesonger i nyere tid. Bringaker-effekten, økonomiske problemer, avgangen til Charlie Granfelt, cup-fadese mot Vidar, en åttendeplass i ligaen og trener Kjell Jonevrets avgang var bare noen av ingrediensene.

 

Kommunereform

Skulle Nord-Jæren-kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg omsider bli den kommunen mange mente den burde bli? På den såkalte supermandagen 30. mai var det knyttet stor spenning til hva som ville bli resultatet av folkeavstemningene i Stavanger, Sandnes og Sola. Mens storebror sa ja til sammenslåing, ble det nei fra både Sandnes og Sola. Drømmen var knust. Reformdebatten er fortsatt ikke avsluttet, men nå ser det ut til at Stavanger i det minste får med seg Finnøy og Rennesøy på laget.

 

Hijab-forbud på Blidensol sykehjem

Blidensol sykehjem har gjort det forbudt for ansatte å bruke hijab og andre religiøse hodeplagg i arbeidstiden. Saken har fått stor oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, verken fra lokalpolitikere, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Eldrerådet eller Arbeidstilsynet.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har besluttet å skyve saken fram i køen, og vil dermed behandle allerede våren 2017. Sjansen er stor for at saken vil havne i rettssystemet, og RA er derfor langt fra i mål med dekningen av saken. RA har for øvrig tatt sterk avstand fra hijabforbudet på lederplass ved flere anledninger.

 

Flyktningkrisen

Den kanskje mest omtalte saken i 2015 skulle vise seg å få helt andre overskrifter i 2016 – iallfall lokalt og nasjonalt. Mens 2015 kunne by på i overkant av 31.000 asylsøkere til Norge, var tilsvarende tall for 2016 kun 3.460, det laveste antallet på en årrekke.

I Stavanger-regionen er flere mottak blitt nedlagt som en følge av den avtagende flyktningstrømmen, blant andre Forus transittmottak, som på et tidspunkt var landets største i sitt slag. Debatten lokalt har handlet mindre om flyktningstrømmen og mer om hvordan man tar imot dem som allerede er her og vil komme i framtiden. Konferansen «På flukt mot nord» ble arrangert i Stavanger konserthus i april, mens Fylkesmannen har avholdt en egen konferanse om inkludering og bosetting. RA dekket begge konferansene.

Samtidig har Dagsavisen stått for en betydelig dekning av den politiske dragkampen på Stortinget, i tillegg til å skrive fyldige reportasjer fra flyktningkrisens konsekvenser rundt om i verden. Situasjonen i Aleppo er naturlig nok blitt viet betydelig spalteplass. Saken om flyktningkrisen viser igjen hvordan samspillet mellom RAs lokale og Dagsavisens nasjonale og internasjonale dekning har fungert utmerket.

 

Kristoffer Joner og pengeinnsamling

Hva skjer når en av landets mest profilerte skuespillere går i strupen på en av landets mest profilerte politikere? Svaret fikk vi da Kristoffer Joner gikk til angrep på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), og blant annet mente «at en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig».

RA var langt fra alene om å omtale ordvekslingen mellom Joner og Listhaug. Saken fikk enorm oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, og ble ikke mindre debattert da det ble kjent at Joner fikk hjelp av et reklamebyrå til å spre det opprinnelige Facebook-innlegget. Fra først å være en sak om Listhaugs væremåte overfor flykninger, handlet debatten plutselig om Joners åpenhet i forbindelse med stuntet. 

 

I tillegg har leserne av Rogalands Avis fått adgang til de viktigste hendelsene nasjonalt og internasjonalt gjennom samarbeidet med Dagsavisen. Her er et lite utvalg:

 Presidentvalget i USA

Valget av ny president i USA etter Barack Obama dominerte nyhetsbildet gjennom hele 2016. Dagsavisen har, i likhet med andre medier, dekket kampen om makten over Det Hvite Hus svært tett, både gjennom vår korrespondent Heidi Taksdal Skjeseth i New York, og fra Oslo. I dagene før selve valget styrket vi i tillegg vårt USA-kontor med journalister fra Oslo. Det var viktig for oss å prioritere dette, interessen og engasjementet rundt dette valget har av åpenbare grunner vært større enn ved tidligere presidentvalg: Forskjellen på kandidatene har vært tydelige både under primærvalgene, og i selve valget mellom Hillary Clinton og Donald Trump. I vår dekning prioriterte vi å gi leserne innsikt gjennom dybdeartikler om forskjellene mellom de ulike kandidatene, både i primærvalgene og i selve presidentvalget, og gjennom møter med støttespillere og vanlige velgere i USA. I etterkant av valget, lanserte vi umiddelbart kampanjen #viktigstformeg, der leserne kunne skrive til sjefredaktøren. Vi ønsket å lytte enda mer til de strømningene som ikke bare preget det amerikanske valget, men også sprer seg til Europa. Omtrent 350 lesere skrev brev til redaktøren, og alle fikk personlige svar i retur. Kampanjen har resultert i flere leserinnlegg fra vanlige lesere i våre aviser, og vi har også gjort små endringer på det redaksjonelle produktet, basert på tilbakemeldingene.

 

Terror

I likhet med 2015, da verden ble rystet av store terrorangrep i blant annet Frankrike, var også 2016 preget av en rekke terrorangrep. Noen land var hardere rammet enn andre, ikke minst et land som Tyrkia, som opplevde en rekke blodige angrep, og land som Irak. I juni preget terroren mot en nattklubb i Orlando nyhetsbildet. Måneden etter ble 84 mennesker drept da en mann kjørte en lastebil inn i folkemengden på strandpromenaden i Nice på den franske rivieraen, under feiringen av landets nasjonaldag, 14. juli. Også angrep i Brussel og Berlin har preget nyhetsbildet. For Dagsavisen har det vært viktig å gå inn i diskusjonen om terroren, og hvordan den skal møtes.

 

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Norske styrker til Syria har vært en av flere debatter rundt norsk utenriks- og forsvarspolitikk det siste året. Denne debatten har også utløst en annen debatt, om åpenhet, eller snarere mangel på åpenhet, i diskusjoner rundt beslutningen om å sende norske soldater i krig eller ikke. Samme diskusjon har vi også hatt rundt evalueringen av Afghanistan-krigen. I en rapport fra Godal-utvalget, som evaluerte norsk krigsdeltakelse i Afghanistan, var nettopp manglende åpenhet tema. Rapporten bidro også til å løfte krav fra flere hold om en tilsvarende evaluering av norsk deltakelse under bombingen i Libya. I tillegg har diskusjonen om langtidsplanen for Forsvaret vært en av store politiske saker, og har utløst en grunnleggende debatt om hvilket forsvar vi skal ha. En annen sak som preget debatten om norsk utenrikspolitikk og forholdet til USA var spørsmålet om varsleren Edvard Snowden skulle kunne komme til Norge for å motta Ossietzky-prisen. Dagsavisen har dekket denne saken svært tett, og selv oppfordret norske myndigheter på lederplass til å la Snowden komme til Norge med garantier om at han ikke ville bli utlevert til USA. For Dagsavisen er saker om Norge i verden en viktig prioritet, vi har derfor dekket alle disse sakene tett.

 

Migrasjon, innvandring og integrering

2015 var preget mer enn noe av flyktningkrisen og norsk asylpolitikk. Krisen har ikke avtatt, men diskusjonen rundt den har endret seg. Debatten i 2016 handlet om lukkede grenser og innstramminger over hele Europa, fra smykkelov til grensekontroll, og om forhandlinger om en flyktningeavtale mellom EU og Tyrkia. I Norge har debatten vært preget av hard dragkamp om asylforliket, om innstramminger og situasjonen for flyktningene som kom over Storskog. I 2015 gjennomførte Dagsavisen flere reportasjereiser til Italia og Hellas. Også i 2016 har vi prioritert slike reiser i et ellers trangt redaksjonsbudsjett. Vi har hatt to store reportasjer gjennom året om forholdet for flyktninger som er strandet i Hellas.

 

Politikk, samarbeid og budsjettkaos

Hvem skal styre etter valget i 2017? Hvilke allianser vil vi få i norsk politikk? Vil samarbeidspartiene i dagens regjering holde sammen? Slike spørsmål har vært sentrale i norsk politikk gjennom 2016. Ikke minst under en lang dragkamp om statsbudsjettet mellom regjeringen og støttepartiene. Det ble spekulert i om striden rundt klima var stor nok til at det kunne utløse regjeringskrise. Norsk politikk har også vært preget av strid rundt sentralisering, på flere områder, med striden rundt kommunereformen som den viktigste. Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har i 2016 surfet på en nei-til-sammenslåings-bølge.

 

Norsk arbeidsliv

Har vi en arbeidsløshetskrise i Norge? På tross av en vedvarende høy arbeidsløshet og en oljekrise det siste året, er det fra regjeringen blitt argumentert for at det ikke har vært en arbeidsløshetskrise. Dette er blitt motsagt fra blant andre LO. For Dagsavisen har arbeidsløsheten og krisen i oljeindustrien vært en prioritet. En av de sakene vi har fulgt tettest dette året er den fire uker lange streiken i hotell- og restaurantbransjen, med krav fra Fellesforbundet om lokal forhandlingsrett, et krav som ble innfridd. Arbeidsliv har alltid vært helt sentralt i Dagsavisens journalistikk. I 2016 har vi prioritert opp arbeidslivsjournalistikken ytterligere.

 

Facebook, makt og sensur

Et ikonisk bilde fra Vietnamkrigen utløste i 2016 en omfattende debatt i Norge om Facebooks makt over livene våre og forholdet mellom sosiale og tradisjonelle medier. Debatten startet da Facebook sensurerte bildet av unge Kim Phuc som løp naken fra napalmbombene. Nakenheten gjorde at Facebook fjernet statusoppdateringer med dette bildet. Dagsavisen var blant de første avisene som skrev bredt om dette, og bidro til å løfte debatten da vi intervjuet Kim Phuc, som selv uttrykte stor skuffelse over Facebook, og understreket at dette bildet ikke handlet om nakenhet.

Legg til i min rapport

Noen sentrale grep i 2016

#viktigstformeg-kampanjen

I etterkant av det amerikanske valget, lanserte vi umiddelbart kampanjen #viktigstformeg, der leserne kunne skrive til sjefredaktøren. Vi ønsket å lytte enda mer til de strømningene som ikke bare preget det amerikanske valget, men også sprer seg til Europa. Omtrent 350 lesere skrev brev og eposter, mange av dem på flere sider, til redaktøren, og alle fikk personlige svar i retur. Kampanjen har resultert i flere leserinnlegg fra vanlige lesere i våre aviser, og vi har også gjort små endringer på det redaksjonelle produktet, basert på tilbakemeldingene.

 

Slik presenterte vi det som ble årets viktigste lesermobilisering i Rogalands Avis og Dagsavisens øvrige utgaver:

Kanskje er du mest bekymret for pensjonen din, skoler som forfaller og bassenger uten vann, arbeidsplasser som er truet, den manglende dugnadsinnsatsen i borettslaget eller ungene som aldri ringer. Eller kanskje er det noe du mener vi ikke har belyst godt nok på andre store samfunnsspørsmål som miljø, fattigdomsbekjempelse, ruspolitikk eller integrering. Noen frykter kanskje for stabiliteten i Europa mens andre vil ha Norge ut av NATO og EØS. Kanskje bor du på et sted der det knapt finnes politi lenger, eller har synspunkter på sykehus, fastlegeordning, helsekøer eller barnehager og kontantstøtte. Uansett vil vi høre nettopp din stemme.

 

Med hjertet i Stavanger-regionen 

Rogalands Avis har sitt største nedslagsfelt i Stavanger, og lokaljournalistikken i byen har historisk vært svært viktig for avisa. Gjennom stoffsamarbeidet og de ferdige sidene som kommer fra Dagsavisen-familien, er det blitt enklere å konsentrere seg om det som er viktigst for RA-leserne. Vi har styrket vår lokale dekning av Sandnes og Jæren gjennom oppkjøpet av nettstedet Roganytt, og har opplevd solid trafikkvekst digitalt gjennom hele året. Selv om våre lesere får fyldigere avisprodukter enn noensinne, med innhold fra både Stortinget og Det hvite hus, skal de aldri være i tvil om at RA har hjertet i Stavanger-regionen.

Høsten 2016 gjennomførte vi omfattende tester og fokusgrupper for å styrke stoffmiksen ytterligere. Vi nærmer oss nå en hverdag der vi vet hva som engasjerer lokalt, både digitalt og på papir, og kan konsentrere oss om disse viktigste oppgavene for den lokale redaksjonen.

Som et supplement og et korrektiv til Stavanger Aftenblad, trenger regionen Rogalands Avis. At vi står sammen i vår kamp for det lokale mediemangfoldet og Stavanger-regionens posisjon i den nasjonale samfunnsdebatten, ble enda tydeligere da RA-redaksjonen i løpet av året samlokaliserte med Aftenbladet.

 

Stor digital vekst 

Det har vært helt nødvendig å gjøre en stor jobb med å styrke posisjonen vår digitalt, og utvikle avisproduktet for å tilpasse det folks digitale hverdag. Vi har jobbet mye med utvikling av nettsidene våre, både rogalandsavis.no, roganytt.no og den felles debattportalen vi har med resten av Dagsavisen-familien, nyemeninger.no. Ved utgangen av 2016 var månedlige antall klikk og digitale brukere vesentlig høyere enn for ett og to år siden.

Mest lest i 2016:

Skulle være vedlikeholdsfri – nå råtner fasaden på denne skolen (Stein Roger Fossmo) – 78.415.

Artist fra Stavanger varetektsfengslet for Madla-ran (Tore Bruland) – 41.300.

Kvinne (33) dømt for busstopp-sex (Tore Bruland) – 39.449.

Denne buksen var ikke fin nok for dørvakten (Kjersti Riiber) – 34.780.

– Skjenket jente (14) full og voldtok henne (Tore Bruland) – 33.625.

 

Samarbeid med ANB og LO Media

I de aller fleste av Dagsavisens 133 år har redaksjonen fungert som stamme for mye av stoffproduksjonen som ble distribuert ut gjennom det som en gang het Arbeidernes Pressekontor og som senere ble til ANB. I 2016 ble ANB solgt fra Amedia til LO Media. Da ble dette samarbeidet tatt opp igjen, og denne gang ble Rogalands Avis inkludert som en naturlig del av Dagsavisens totale produksjon. Dermed distribueres RAs stoffproduksjon ut til en rekke eksterne aviser og nettsteder gjennom ANB-nettverket. Den totale kraften som ligger i våre mange distribusjonskanaler ut over den gamle papiravisen, fra ANB-nettverket til stoffsamarbeid med ABC Nyheter/Startsiden og våre egne over 80.000 følgere bare på Facebook, gjør at Dagsavisens og RAs meningsjournalistikk nå har større rekkevidde enn noensinne tidligere.

For oss handler dette ikke bare om markedsgjennomslag, men også om at vi mener at vi nå er inne i en tid der det er viktigere enn noensinne å stå opp for den frie presse og våre kjerneverdier. Mektige populister i Europa og USA, inkludert USAs nyvalgte president, påvirker opinionen følelsesmessig og undergraver de redaktørstyrte medienes faktabaserte og uavhengige rapportering. Da er det sentralt å sikre at vi kan nå ut til enda flere med vårt budskap. Dette har vi gjennom å utnytte nye distribusjonskanaler, lyktes godt med i Stavanger-regionen i 2016.

Legg til i min rapport