Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig, hvorav to dobbeltnummer. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle. I nettutgaven publiseres også podkaster, web-TV, artikkelvideoer, kunnskapsprøver, e-tabeller og engelske oversettelser av enkelte artikler. Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 31300
Ikon
Utgiversted Oslo
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Are Brean
Kommer ut 22 utgivelser/år
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
12000
Antall sider produsert 2244
Redaksjonelle årsverk 24
Antall lederartikler 49
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0
Egne interne retningslinjer Ja

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig, hvorav to dobbeltnummer. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle. I nettutgaven publiseres også podkaster, web-TV, artikkelvideoer, kunnskapsprøver, e-tabeller og engelske oversettelser av enkelte artikler. Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Legg til i min rapport