Romerikes Blad

Romerikes Blad skal være samlingspunktet for alle som bor på Romerike, gjennom å informere, avdekke, underholde, bistå, samle og engasjere lokalsamfunnet. Romerikes Blad ble grunnlagt på Jessheim i 1902 og dekker 14 kommuner med til sammen 290.000 innbyggere på Romerike i Akershus.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 25846
Ikon
Utgiversted Lillestrøm
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Magne Storedal
Kommer ut Mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
96000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
30000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
43000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 16880
Redaksjonelle årsverk 33
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 305
Antall kommentarer 515
Antall leserinnlegg 1100
Klagesaker til PFU 3
Fellelser i PFU 1 kritikk
Egne interne retningslinjer Ja

Samlingspunktet på Romerike

Vi ser på Romerike som ett «land» hvor vi prioriterer de mest folkerike områdene. Romerikes Blad skal tilby et redigert  journalistisk produkt som utløser betalingsvilje.

Innholdet, uansett plattform, skal forankres lokalt og i størst mulig grad ha relevans for hele regionen. Vi skal sette agendaen for den lokale debatten og gi det lokale perspektivet på dagens aktuelle saker.

Redaksjonen skal evne å flytte seg etter momentum slik at alle på Romerike vet at vi dekker de viktigste nyhetene og trendene. Vi skal drive samtalene (skape «snakkisene») på Romerike enten ved å skape dem selv eller ved å gi plass til dem.

Digitalt vil Romerikes Blad også være superlokal gjennom satsinger som for eksempel rb.no/jessheim og rb.no/lørenskog.

Legg til i min rapport

Samfunnsansvar

Formålsparagraf
Romerikes Blad skal drive saklig, nær, uavhengig og debattskapende journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.

Overordnet
Romerikes Blad respekterer den enkeltes identitet, grunnsyn, og egenart. Vi skal dyrke vårt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted og utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester.

RB skal verne om frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

På lesernes side
Romerikes Blad skal være en nyhetsformidler som tar leseren på største alvor. Vi skal informere henne på en måte som gjør at hun føler at hun får det hun trenger å vite om samfunnet hun bor i, på alle våre plattformer.

RB skal i tillegg til å drive undersøkende, kritisk journalistikk også være en varm og lun avsender som inngir tillit og er samtaledrivende. RBs mål er å lage journalistikk som ivaretar lesernes rettigheter og som hun føler er direkte anvendbar for eget liv.

Viktige saker

Dette er noen av de viktigste sakene vi formidlet i 2016:

Fusjonsfiasko på Romerike
Gjennom hele året dekket RB inngående forsøkene på å få til kommunesammenslåinger på Romerike. Vi var også først ute med Fylkesmannens forslag til nytt Akershus-kart. Mange kommuner – som Rælingen, Nittedal og Lørenskog - sa tidlig nei, men Skedsmo, Fet og Sørum satte seg til forhandlingsbordet. Det endte med brudd med Sørum, men Fet og Skedsmo framforhandlet en avtale, på samme måte som Ullensaker og Hurdal på Øvre. Innbyggerne vendte imidlertid tommelen ned folkeavstemninger med svært lav oppslutning. Lille Rømskogs innlemmelse i Aurskog-Høland ble i 2016 eneste frivillige grensedragning på Romerike som følge av regjeringens kommunereform.

På innbyggernes side
Vi tok fatt i den nye samferdselsplanen for Skedsmo og vinklet på den planlagte stengingen av Storgata i Lillestrøm for å gi plass til bussene. Det vakte sterke reaksjoner at biltrafikken isteden skulle ledes gjennom smågatene i villabebyggelsen. Innbyggerne samlet seg til underskriftsaksjoner. RB fulgte saken tett over tid og kjørte leder over to sider med «Stans vanviddet!» Politikerne snudde og sendte planen tilbake til rådmannen som fredet hagebyenen fra gjennomgangstrafikk. RB virker.

Sjanseløse foreldre
Barnevernssaker er alltid kompliserte, tunge å ta tak i og lett å prioritere bort i en hektisk nyhetshverdag. Men vi tok sak i et knippe saker vi virkelig mente hadde noe for seg - der det var faglig begrunnet tvil. Vi gikk grundig til verks, viste solid stayerevne og har gjennom en rekke artikler påpekt feil og systemsvikt og synliggjort en tiltakende og uheldig utvikling: At foreldre aldri får en sjanse.  Der myndighetene tidligere satte mer inn på å hjelpe familier med spesielle utfordringer, beveger vi oss i retning av et regime som går rett til topps i virkemiddelkjeden - og tar barnet. Det rammet Vibeke Morrissey og Ken Joar Olsen i 2015 da datteren deres ble fjernet allerede på fødestua. Dette var en sak som vakte enorm interesse og ble delt tusenvis av ganger. Sakene har gitt oss mange positive tilbakemeldinger fra leserne. Viktig journalistikk klikker.

Utgiftssluk på vannverket
Den langvarige oppryddingen etter korrupsjons- og utroskapsskadalen på vannverket på Nedre Romerike ga oss flere interessante saker. At ryddegutt på 12. året, Dag Jørgensen, fakturerte med gaffel og ikke hadde vannfaste avtaler,  ble en stor snakkis. Med vannverkets forhistorie, var det smått utrolig at det ikke ble lagt mer vekt på være pinlig korrekt, følge boka og hindre at oppryddingen utviklet seg til et utgiftssluk. At saken ble belyst, bidro til at Jørgensen fikk redusert satsene sine. 

Søkelys på byggeskikk
Byggeprosjektet «Portalen» i Lillestrøm Syd ble en snakkis i Lillestrøm siden kvartalet begynte å skyte i været. Meningene er mange, men «Danskebåt»-begrepet har festet seg blant innfødte romerikinger. Vi engasjerte to arkitekter som fikk bedømme bygget, og vurderingene deres var utgangspunkt for mye godt stoff både på reportasje- og meningsplass. Byutvikling opptar folk, og det er viktig at lokalavisen er «på» i et vekstområde som vårt. Avisene kaster terning på den mest ubetydelige CD-utgivelse, da er det også på sin plass at vi evaluerer bygningsmastodonter som skal stå i over 100 år. Vi fulgte opp med byutviklingen på Jessheim, og konklusjonen er: Dette skal vi gjøre mer av, gjerne enda tidligere i prosessen: Påvirke vår bygde omgivelser som betyr så mye for vårt velvære, før det er for seint. Seinere ble Jessheim satt under lupen.  

Femårsmarkering 22. juli
På femårsdagen for 22. juli-terroren valgte vi å presentere for leserne møtet mellom vår sommervikar Siri Sønstelie og ekteparet Monica og Roy Schjetne. Vår reporter overlevde Utøya, mens Schjetne-familien mistet sønnen sin, Fredrik. I det sterke møtet mellom overlevende og etterlatte fikk leserne innblikk i hvordan den svarte fredagen endret livet til de rammede for alltid.


Kvinner i ledelse
I serien «Kvinner i ledelse» fikk vi møte coach Kristine Øverby fra Aurskog og ni andre imponerende, spennende, morsomme og kreative og kvinner i svært ulike jobber. I serien de delte de sine suksessformler med leserne. Å promotere kvinner i ledende stillinger burde egentlig ikke være en nødvendig del av samfunnsoppdraget vårt. Likestillingen er kommet langt på mange områder, men på toppen i næringslivet, også i RB, går utviklingen i sneglefart.

Leirskredet i Sørum
Det tragiske kvikkleireskredet i Sørum 10. november tok tre menneskeliv. Når det trykkes på den store røde knappen på Romerike, har RB som mål å være på plass med solid dekning på alle plattformer. Dag én kunne vi med lokalkunnskap gi analyser og historisk bakgrunn om regionen som er bygd på leirføtter. Denne dagen hadde vi 155.000 unike brukere på rb.no som fikk se at RB var til å stole på og er best når det smeller.

Innsamlingsaksjon før jul
Over tid har vi fulgt mirakeljenta Rosa fra Nittedal tett siden mammaen hennes døde i barsel. Den handikappede jenta har gjort fantastiske framskritt. Fulltidspappa Hagbardur Valsson i Nittedal har ikke bare hatt det lett etter konas død som eneforsørger og oppdrager av fire unger. Før jul satte vi i gang en spontan innsamlingsaksjon, og med lesernes hjelp samlet vi på kort tid inn over fantastiske 60.000 kroner, slik at firebarnsfaren kunne kjøpe penklær og julegaver til sine barn.

RB tok pulsen på ordførerne
RB slo et slag for folkehelsa med en ordførerserie der vi tok pulsen på toppolitikerne i 14 kommuner i regionen. De fikk fortelle om egne treningsrutiner og hva som gjøres politisk lokal for å legge til rette for trening, helse og trivsel blant innbyggerne.

Klubblegender på Romerike
Vi startet 2016 med årets storsatsing på Sporten: I ‪#‎Klubblegende-serien kåret RB de 10 største fotballspillerne i 10 utvalgte klubber på Romerike. Serien gikk over fire måneder fra januar til april og ble en suksess som ble tatt svært godt imot i hele fotballmiljøet på Romerike med diskusjoner og mimring. Mange lesere hadde meninger om hvem som fortjente plass på listene. Enormt mye lokalkunnskap og mye arbeid lå bak denne «snakkisen».

 

Kritisk blikk på LSK
Lillestrøm Sportsklubb berget plassen i Eliteserien etter en bragdkamp mot Molde hjemme (1-0) i siste serierunde. Enormt viktig både for fans, distrikt og lokalavis. Vi jublet også over å unngå nedrykk, men gikk også kritisk til verks etter en miserabel sesong. Sportsleder Morten Svesengen gikk gjennom alle sider av klubben i en grundig og bredt anlagt kommentarserie. Allerede dagen etter Molde-kampen, fikk leseren en dokumentar som mer enn antydet alt som var galt i klubben. Flere fikk passet sitt påskrevet og styrelederen takket av. I etterkant av kommentarserien arrangerte RB debattmøte om saken med de involverte på Skedsmo bibliotek.

Nysatsing
Inntil for 20 år siden prøvespiste «Hans & Grete» på RBs regning for å teste ut restauranttilbudet på Romerike. Siden den gang er tilbudet, særlig i byene våre Jessheim og Lillestrøm, mangedoblet. Nysatsingen «August & Petra» begynte våren 2016 å resie på kryss og tvers og kastet terning på smak, service og stemning. Hittil er nesten 50 spisesteder besøkt. Restaurantanmeldelsene er svært populært forbrukerstoff blant leserne våre og er en satsing vi viderefører.

Priser

Elisabeth Lunder og Elin Svendsen vant Akershus Journalistlags SNUS-pris i april 2016. De to RB-journalistene fikk prisen for granskingen av pengebruken og styringen av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) i 2015. Juryens begrunnelse: «Foruten at saken i sin karakter er spektakulær, vil juryen berømme journalistene for hvordan stoffet er blitt presentert. Fra første reportasje tas leserne med inn i historien. Dels kompliserte saksforhold forklares på en forståelig måte. Slik greier journalistene å engasjere leserne med stadig nye funn i en omfattende sak som involverer syv kommuner og en fylkeskommune.»

Elisabeth Lunder vant også «Åpen klasse» for «Min onkel - en landssviker». Artikkelen omhandler Lunders jakt på svar om sin onkel, som etter krigen ble dømt for landssvik. Artikkelen ble fanget opp av tyske medier som reiste til Norge for å få journalistens historie.

 

Legg til i min rapport

Vellykket omlegging

16. april 2015 valgte vi å reservere deler av innholdet på rb.no for våre abonnenter. Det har vi hatt glede av gjennom hele 2016.

Omleggingen var en erkjennelse hos oss og Amedia-konsernet om at vi måtte opprette betalingsmur for ikke å utkonkurrere egne abonnementstilbud med gratis nettartikler. Da RB begynte å plusse store deler av artiklene på rb.no, hadde vi 7.400 brukere som hadde registrert seg gjennom vår aID-løsning. I dag ligger tallet og vaker rundt 28.000, og antall abonnenter (papir og digitalt) har i sum steget betraktelig, og i løpet av 2017 er målet å passere 28.000. 

Legg til i min rapport

Etiske utfordringer

Overordnet
Romerikes Blad respekterer den enkeltes identitet, grunnsyn, og egenart. Vi skal dyrke vårt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted og utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester. RB skal verne om frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.

Utfordringer
Farten er en utfordring hele tiden på nett når det rapporteres fra ulykker og hendelser og det handler om å være først. Det krever ekstra aktsomhet og betydelig redaktørinvolvering.

Åpenheten på sosiale medier. Det er nesten ikke grenser for hva folk vil stå fram med av personlige historier. Man kan bli fartsblind av at vedkommende har publisert historiene selv, og vi må hele tiden stoppe opp og spørre om noen trenger å bli beskyttet mot seg selv, eller om det er uskyldig tredjeperson som blir rammet av beretningene. Men grensene for hva som opptar plass i det offentlige rom, flyttes.

Kommentarfeltene på nett har vært en kronisk utfordring til tross for klart opplyste kjøreregler. Nettrollene har imidlertid blitt langt færre etter at vi har innført aID-innlogging (aboinnlogging) for å kunne legge igjen kommentar. Den viktigste nettdebatten på våre saker foregår nå på Facebook. 

Lex Stanghelle: Den meningsløse PFU-dommen mot Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle for manglende 'samtidig imøtegåelse' på en kommentar skaper utfordringer i hverdagen, ikke minst i håndteringen av leserbrev med sterke påstander der vi må stille spørsmål om 'tilsvarsretten', den løpende debatten, er tilstrekkelig.  

PFU: Vi ble klaget inn for PFU ved ett tilfelle og fikk kritikk: Romerikes Blad publiserte fredag 22. juli en artikkel på nett med forsidetittelen «Roper på mannfolk» illustrert av et bilde av tre kvinner. Tittelen på artikkelen var «Kom til oss – og finn lykken i Hurdal». Et flertall i Pressens Faglige utvalg  ga i november 2016 Romerikes Blad kritikk for tittelbruken. I grunnlaget for kritikken viste PFU til paragraf 4.4 i Vær Varsom-plakaten. Der heter det: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» 

Legg til i min rapport