Oppland Arbeiderblad

Oppland Arbeiderblad har som visjon å skulle gjøre Vestoppland til et bedre sted å leve, gjennom å være relevante, aktuelle, engasjerende og underholdende for lokalsamfunnet. Oppland Arbeiderblad ble grunnlagt i 1924. OAs nedslagsfelt strekker seg fra Valdres i vest til Jevnaker i sør. Hovedbølet ligger på Gjøvik.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 19927
Ikon
Utgiversted Gjøvik
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Marit Kleppe Egge/ Line Ramsrud (konst.)
Kommer ut Mandag til lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
59000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
14000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
21000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 12172
Redaksjonelle årsverk 28
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 305
Antall kommentarer 80
Antall innlegg på nett 3000
Antall leserinnlegg 3000
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0
Egne interne retningslinjer Ja

Mål og prioriteringer

Oppland Arbeiderblad skal være samlingspunktet for alle som er bosatt i Vestoppland. Vi skal avdekke, informere, underholde, engasjere, bistå og samle lokalsamfunnet.

Prioriteringer

Vestoppland er "ett land" hvor OA prioriterer de mest folkerike områdene Gjøvik, Toten-kommunene og Land-kommunene. OA skal tilby et tillitsvekkende, redigert produkt som skaper høy lesing og utløser betalingsvilje.

Innholdet skal forankres lokalt, uansett plattform, og skal i størst mulig grad ha relevans for hele regionen. Vi ønsker å sette agendaen for lokal debatt, og gi et lokalt perspektiv på nyhetsbildets aktuelle saker.

Vi vil høre fra deg

Redaksjonen skal evne å flytte seg etter en nyhetsbilde i endring, identifisere momentum, slik at vi i størst mulig grad dekker de viktigste sakene og fanger opp trendene.

OA skal drive samtalene både ved lunsjbordet og i sosiale medier (snakkisene) i Vestoppland. Vi ønsker å skape dem selv, eller alternativt gi plass til dem på våre plattformer.

Vi søker kontinuerlig en tettere dialog med våre lesere, og får god respons på kommentarer som denne: Kjære leser!

Legg til i min rapport

Samfunnsansvar

Oppland Arbeiderblad skal være samlingspunktet for alle som er bosatt i Vestoppland. Vi skal avdekke, informere, underholde, engasjere, bistå og samle lokalsamfunnet. OA skal tilby et tillitsvekkende, redigert produkt som skaper høy lesing og utløser betalingsvilje.

Innholdet skal forankres lokalt, uansett plattform, og skal i størst mulig grad ha relevans for hele regionen. Vi ønsker å sette agendaen for lokal debatt, og gi et lokalt perspektiv på nyhetsbildets aktuelle saker.

Tema mobbing

Som et ledd i å komme nærmere våre lesere på alle plattformer, har OA gjennom 2016 tatt i bruk sosiale medier i større grad. Vi ønsket å bruke SOME til å fange opp strømninger i lokalsamfunnet, ha en god dialog, ta imot tilbakemeldinger og be om våre leseres synspunkter og tanker om ulike tema vi ønsker å sette på dagsorden.

I januar brukte vi nettavisen og facebooksiden vår som utgangspunkt til å gjennomføre en spørreundersøkelse, og responsen var stor. Vi ønsket å sette søkelyset på foreldrevett, nettvett og mobbing. Tar foreldrene praten om hva som er greit og ikke greit å ytre, for eksempel.

Det resulterte i flere saker som dannet en serie, samt en tydelig satsing i papiravisen.

Fordeling av kulturmidler

Da det i 2016 for første gang ble utarbeidet en liste over fordeling av kulturmidler fra Oppland fylkeskommune, bestemte OA seg for å gå grundig inn i tallene. 


Vi hadde en klar formening om at det forelå en betydelig skjevfordeling. Det fikk vi bekreftet, og høstet mye ros for journalistikken og gravejobben som ble gjort.

Sommeråpent

Den aller største satsingen OA gjorde i 2016 dreide seg om Skibladner. Hjuldamperen var vertskap for programmet "Sommeråpent", og både i forkant av seilasen, underveis på vannet og i etterkant av seersuksessen genererte OAs journalistikk mange flotte saker, bildeserier og videoer med vårt nærmiljø i fokus. Effekten av TV-tiden var enorm, og OA lyktes i å presentere på en god måte hvilke ringvirkninger dette hadde både for tilhørigheten, stoltheten, engasjementet og ikke minst for næringslivet i distriktet. 

Det snakkes fortsatt om hvilken happening det var da 19.000 mennesker møtte opp for å ta imot Skibladner da hun kom hjem til Gjøvik som siste stopp i sommerseilasen.

Storkommune

Da det skulle stemmes ja eller nei til storkommune glimret de stemmeberettigede med sitt fravær. Deltakelsen var svært lav, hvilket OA også laget journalistikk på. 

Den svake deltakelsen kom noe overraskende på redaksjonen, da vi opplevde massivt engasjement på journalistikken i forkant av selve avstemmingen. Vi informerte om mulige konsekvenser og brakte ulike syn på reformen til torgs, men da vi ba folk stemme på våre nye navneforslag "tok det av". 

Voldsomt engasjement

Da vi laget denne førstesiden hadde over 10.000 sagt hvilket navn de ønsket på den nye kommunen. Vi tenkte det holdt i massevis for å lage journalistikk. Det skulle vise seg at dette tallet økte til det dobbelte før vi stengte avstemmingen. Ingen andre saker vi produserte i 2016 oppnådde like god score i engasjement.

Stjernekamp

En av distriktets mest profilerte musikere, Knut Anders Sørum, gikk i 2016 helt til topps i NRKs "Stjernekamp". OA brukte mye ressurser på Sørums avansement fra uke til uke. Noe av det vi hadde aller best uttelling på, var vår egen live anmeldelse, type låt-for-låt med ulike lokale artister. Mye oppmerksomhet fikk også de stemmeglade nonnene i klosteret på Toten. Denne førstesiden ble vist fram i beste sendetid lørdag kveld: 

Da nonnene dro fram mobilen

Det nære

Som lokalavis er vi opptatt av å være både regionale og superlokale. I denne saken fikk vi en henvendelse fra en bestemor, som syntes barnebarnet hadde blitt voldsomt flink til å ri. Underveis i praten kom det fram at det var en ku jenta hennes red på. Vi visste ikke om vi skulle prioritere dette, og om det var noe å bruke tid på. Det var nesten for godt til å være sant. Men, vi valgte å følge opp - og fikk en av årets aller beste og varmeste reportasjer ut av besøket på Gråsten gård på Eina i Vestre Toten. 

Her fikk vi også god trafikk på video (nederst på siden) og en nydelig bildeserie: Spesielt vennskap

Fattigdom

Årets siste store satsing var å sette fokus på pengebruk, gavehysteri og forventninger knyttet til julehøytiden. Et tabubelagt tema, spesielt for de som havner i kategorien "fattig".

OA hadde flere saker med ulike innganger til tematikken, og brukte mye ressurser på å finne faktiske mennesker - ikke bare generell omtale av temaet. To av sakene ble brukt som oppslag i papiravisen, og responsen på at lokalavisen tok tak i dette var meget god.

Serie om fattigdom og tabu

 

Avslutningsvis ønsker Oppland Arbeiderblad å vise fram den største gravesaken vi har laget på mange år. Den ble riktignok publisert på slutten av 2015, men da ble det ikke laget noen redaksjonell rapport, så vi benytter anledningen til å legge den ved her. Den tar for seg spillet om makt i Gjøvik kommune i forbindelse med valget:

På tampen av 2015

 

Legg til i min rapport

Utvikling

Gjennom 2016 har OA gjennomført en omfattende prosess med et definert mål om å utvikle journalistikken generelt, og vårt digitale produkt spesielt. Dette har gjort at vi har jobbet fram en del nye løsninger. Både produksjonsflyt, verktøy og kildebruk har vært gjenstand for revisjon.  

Produksjonsflyt

For å klare den digitale transformasjonen gjorde Oppland Arbeiderblad noen endringer i produksjonsflyten i 2016. 

Redaksjonen byttet primærverktøy fra det papirstyrte og papirtilpassede Saxo og gikk over til det digitale puliseringsprogrammet Escenic. 

Vi hadde ikke tro på at dette alene skulle gjøre redaksjonen mer digital, så parallelt har vi jobbet med å endre tankegangen fra papirstyrt til digital presentasjon. Det har gitt effekt.

2016 ble året hvor OA for første gang kunne vise til opplagsvekst, etter 16 år med nedgang.

 

Deadline

Oppland Arbeiderblad endret intern deadline fra 21.00 til 17.00 i 2016, også dette med bakgrunn i en ønsket effekt på digital fart og vekst.

Åpent landskap

Det har opp gjennom årene vært både cellekontorer og åpent landskap i OA-huset. De siste 30 årene har det vært cellekontorer. I 2016 ble disse revet ned, og etter en kort innkjøringsperiode er tilbakemeldingene positive.

Digitalt magasin

Oppland Arbeiderblad som papiravis og nyhetsformidler har alltid stått sterkt i Vestoppland. Vi har i økende grad også fått god trafikk og lesing på nettavisen og e-Avisen.

I 2016 var OA pilot for Amedia på en helt ny plattform, nemlig mobilt magasin. 

Vi valgte matprodusentene på Toten som utgangspunkt, med mange unge og innovative bønder som caser. Prosjektet "Toten på bordet" ble, i samarbeid med Amedias utviklingsavdeling, en stor suksess. Vi tar med oss formatet inn i 2017 - på jakt etter flere måter å benytte oss av ny kunnskap og kompetanse.

Legg til i min rapport

Etikk

Oppland Arbeiderblad respekterer hver enkelts identitet, grunnsyn og egenart. Vi skal dyrke vårt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted. VI skal lage troverdige og relevante produkter og tjenester. OA skal verne om frihet og integritet, meningsmangfold og de publisistiske verdier uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Det er noen utfordringer

Tempoet er en konstant utfordring. Vi rapporterer fra ulike hendelser som ulykker og branner, og det handler ofte om å være raskt ute. Gjerne først. Det krever ekstra oppmerksomhet og aktsomhet, og betydelig redaktørinvolvering. Vi evaluerer oss selv jevnlig på om vi opptrer i samsvar med vår samfunnsrolle og lokal institusjon.

Leserne er ofte veldig åpne i sine henvendelser til oss. Gjerne gjennom sosiale medier. Folk står fram med veldig personlige historier. Når disse fanges opp av OA er det viktig å ikke bli blendet av at vedkommende har publisertt historien selv. Vi må stoppe opp og spørre oss om noen trenger å bli beskyttet mot seg selv. Vi har gjennom de siste årene sett at grensene for hva som tar plass i det offentlig rom flyttes kontinuerlig.

OAs kommentarfelt brukes ikke spesielt hyppig av leserne. Det er opplyste kjøreregler og stort sett forholder leserne seg til disse. Det skjer selvsagt fra tid til annen at nettrollene dukker opp, men vi har hatt god kontroll på disse gjennom moderering. OA har gjennom 2016 også hatt god kontroll på kommentarfeltet på vår Facebookside.

Legg til i min rapport