Nordlys

Nordlys har opplevd en formidabel økning i digitale abonnenter i 2016.
Nordlys har en godt innarbeidet «digitalt først»-strategi og kultur. Våren 2015 startet vi for alvor satsingen på digital brukerbetaling gjennom Nordlys Pluss. Fra å ha 16.905 betalende abonnenter i starten av 2015, hadde vi i slutten av 2016 nådd vår store milepæl om å få over 20.000 betalende lesere.
Ved årsslutt viste tallet 20.359 betalende kunder. En av tre Nordlys-abonnenter er heldigitale. 
Nordlys var femte største opplagsvinner i 2016, ifølge de ferske tallene fra MBL.

.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 20059
Ikon
Utgiversted Tromsø
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Helge Nitteberg
Kommer ut Mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
103000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
44000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
50000
Redaksjonelle årsverk 33
Klagesaker til PFU 4
Fellelser i PFU 0
Egne interne retningslinjer Ja

Et endret lesemønster

 • I tråd med endringer i lesernes lesemønster har Nordlys utviklet digitale produkter og en digital kultur som gir Nordlys-abonnenten et løpende og aktuelt nyhetstilbud døgnet rundt. Nordlys-leserne er tidlig oppe og leser nyheter også seint på kvelden og på natterstid. Det setter krav til oss som nyhetsprodusenter. Her er noen fokusområder:

  • Vi satser tungt på dybdeforhold til primært nedslagsfelt i Tromsø og nærliggende kommuner.
  • Vi lager mer innhold som leserne våre oppfatter som relevant og mindre av det som leserne ikke finner relevant.
  • Vi har et høyt antall eksklusive abonnementssaker gjennom hele døgnet. 40-45 prosent av sakene vi publiserer på Nordlys.no er forbeholdt abonnenter.
  • Samtidig er vårt mål alltid å være først og best på siste nyheter i Tromsø og Troms døgnet rundt, gjennom åpen distribusjon av nyhetsbildet.
  • Vi tilbyr leserne våre flere ulike flater for å holde seg oppdatert. Løpende nyhetsdekning på nettsiden, pushvarsel gjennom to ulike applikasjoner, eavis og sekvensiell digitale utgaver.
Legg til i min rapport

Undersøkende i det daglige

Gjennom Nordlys Pluss har vi dokumentert at det er betalingsvilje for kritisk og undersøkende journalistikk. I Nordlys satser vi på undersøkende journalistikk i det daglige. Under nevnes et utvalg av saker som har vært publisert i løpet av 2016.

«Boligtakst-saken»: Den største investeringen en familie gjør er kjøp av bolig. Da er man helt avhengig av at alt er i orden - ellers risikerer man økonomisk ruin. Reportasjeserien handler om taksering av store skader på bolig. I serien ble det dokumentert en lang rekke tilfeller der ulike takstselskaper vurderer samme skade helt ulikt - og i noen tilfeller er spriket på flere millioner kroner. Ett takstselskap gikk igjen.

 «Friområdene som forsvant»: Nord24.no var ledende i dekningen da kommunestyret i Tromsø gjorde vedtak de selv ikke forstod, og åpnet store friområder blant annet i Tromsømarka. Vi gikk gjennom vedtakene og kunne vise hvor store områder det dreide seg om gjennom kompetanse på kart og grafikk.

«Monsterbygget»: Monsterbygget ble et begrep i sosiale medier da nybygget reiste seg alene ved sjøen - og sperret utsikten til bolighus bak. Etter en Nordlys-kommentar fra Tone Jensen tok debatten fyr. Folk spurte hvordan et slikt bygg kunne bli tillatt? Nord24 og Nordlys gjennomgikk den kommunale saksbehandlingen - samt den politiske behandlingen av saken. Det kom frem at bygget ble bygd på tvers av synspunktene til fagfolkene i kommunen - og til tross for at det også var i strid med gjeldende reguleringsplan. Prosjektet ble likevel trumfet gjennom av en positiv ansvarlig byråd som hadde en uttalt ja-holdning til alle nye byggeprosjekter (fagfolkenes innvendinger var “kneblet”, og ble ikke kjent før saken var ferdigbehandlet politisk). Flere av politikerne angret senere på beslutningen om å si ja til bygget.

«Spillet om Forsvaret». Mens debatten om Forsvarets framtid gikk høyt i medier og på Stortinget, laget Nordlys en serie om Forsvarets stilling i nord like før Regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret. Blant annet ble de hemmelige simulasjonene i et krigsspill i regi av Forsvarets forskningsinstitutt av hvordan Alta blir angrepet omtalt for første gang i Nordlys.

«Uløste krimgåter». Nordlys fulgte opp spor fra uløste krimgåter blant annet i saken om Marie Louise Bendiktsen som ble funnet knivdrept i sitt hjem i 1998. Et hittil ikke omtalt spor som politiet fant interessant ble fokus for saken.

«Topping i barnefotballen». Nordlys satte søkelys på en relativt ny modell for aldersinndeling hos fotballklubben Tromsø. TIL deler inn barna i satsingslag og breddelag i tidlig alder. Modellen har skapt debatt og i november 2016 tok tidligere TIL-trener Steinar Nilsen skyts mot modellen og mente den skapte mange tapere og få vinnere. I en serie av saker ble modellen diskutert. Tema ble også tatt opp hos klubben selv og man åpnet opp for å evaluere modellen. 

Legg til i min rapport

Debattarena

Nordnorsk debatt/nordnorskdebatt.no ble lansert senhøsten 2013 og har vært en suksess som arena for den store nordnorske samtalen.

Nettstedet har en sterk posisjon, ikke minst via Facebook, hvor vi har over 48.000 følgere som leser, deler og ikke minst deltar i debatten. Våre kommentatorer definerer viktige debatter både lokalt, regionalt og tidvis også nasjonalt. Regionreform, kommunereform, Forsvaret, PCI-konflikten og bompengesaken i Tromsø kommune er noen av eksemplene på tema som har skapt mye engasjement blant både abonnenter og ikke-abonnenter i nedslagsfeltet.

Legg til i min rapport

Etikk

Fire saker Nordlys publiserte i 2016 ble klaget inn til PFU. Ingen endte med fellelse.

Legg til i min rapport