Bygdeposten

Lokalavisa for Midtfylket
Bygdeposten skal engasjere og irritere, samt bry seg om stort og smått.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 6155
Ikon
Utgiversted Vikersund
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Knut Bråthen
Kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
19000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
3000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
5000
Antall sider produsert 4896
Redaksjonelle årsverk 6
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 153
Antall leserinnlegg 765
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0

Mål og prioriteringer

Bygdeposten skal engasjere og irritere, samt bry seg om stort og smått.

I en liten lokalavis med seks ansatte i redaksjonen, må ressursene prioriteres hver dag, også mellom nett og papir. Vi opplever at det er vanskelig med våre ressurser å ha fullt fokus på nett, fordi papiravisen krever sitt. Men vi tar det som haster mest, først.

Utvekslingsavtalen gir av og til rom for å gjøre færre saker hver dag enn for bare få år siden. Sakene som prioriteres er saker folk vil lese. Med sterkt fokus på aID innlogging vet vi i større grad hvem som leser oss og hva de leser, i hvert fall på nett. Ut i fra dette vet vi hvilke saker vi skal prioritere.

A-faktaundersøkelsen viser at Bygdeposten står sterkt i sitt dekningsområde. Her er noen faktatall:

  • TNS Gallup har gjennomført en lokalavisundersøkelse i Amedias dekningsområder.
  • 18.300 leser Bygdeposten hver dag.
  • 70 % foretrekker å lese på papir.
  • 91 % er fornøyd med BP.
  • 85 % har en sterk relasjon til BP
  • Bygdeposten har de mest tilfredse leserne blant fådagersavisene i hele Amedia.

Prosjekter vi er stolte av og som ble gjennomført i 2016 er:

I februar hadde vi bred dekning av verdenscupen i skiflyging i Vikersundbakken. I den anledning laget vi også et World Cup- magasin. Til påske ga vi ut et magasin på 40 sider.

Det som imidlertid ga oss størst oppmerksomhet, var avisen vi ga ut i forbindelse med VM i skiskyting i Holmenkollen. Med vår egen Ole Einar Bjørndalen på startstreken laget vi en hel avis med kun bilder og saker om tidenes største skiskytter. Til og med avishodet byttet vi ut, for første gang i avisens historie, fra Bygdeposten til Bjørndalenposten.

I fjor høst laget vi også en avis vi kalte 24 timer. Her ville vi sette pris på alle de kommunalt ansatte, og skrev om mennesker vi sjelden eller aldri omtaler i avisa. Vi laget reportasjer om graveren på kirkegården, nattsykepleieren, hjemmehjelpen og fulgte en ordfører en hel dag for å bringe en travel jobbhverdag.

2016 går dessuten inn i historien som året da kommunereformen ble mest debatert. Redaktør Knut Bråthen ledet flere paneldebatter i alle våre fire kommuner, og vi satte debatten på dagsorden.

 Bjørndalenposten, en hel avis fylt med stoff om tidenes beste skiskytter, fikk stor oppmerksomhet.

 

Legg til i min rapport

Samfunnsansvar

Bygdeposten har en viktig samfunnsrolle i sitt dekningsområde.

Vi skal framheve det positive lokalt, men også rette søkelyset mot det som ikke er bra – så det kan forbedres. I tillegg dekker vi stort og smått, dagligliv, kultur og idrett. Avisen er også med-arrangør Vikersunddagene der vi arrangerer et stort kanorace på Tyrifjorden.

Bygdeposten dekker fire kommuner. I tre av dem er vi enerådende. I den fjerde konkurrerer vi mot tre andre aviser, en lokalavis og to store dagsaviser.

Konkurranse med andre nyhetsformidlere er stimulerende, men samtidig ser vi at fri flyt-avtalen i Amedia virker både positivt og negativt. Positivt fordi vi nå kan dekke langt flere saker og fordi vi i store saker kan samarbeide. Ikke minst sparer vi ressurser ved at vi ikke lenger reiser på de samme pressekonferansene og dekker de samme sakene. Utfordringen er at avisene kan bli like, spesielt nettavisene. 

Bygdepostens prioriterer nyhetsdekning i alle fire kommunene, og tar ansvar for at flere stemmer kommer til orde - ikke bare politikere og ordførere.

Legg til i min rapport

Utvikling

2016 var et rolig kursår, men vår nettansvarlig deltok på opplæring i Dr. Front og fulgte Amedias nettforumskurs. En av våre journalister deltok dessuten på en inspirasjonsdag i næringslivssjournalistikk og vår nyhetsredaktør var på STUP-kurs til Canada for å lære om lesevaner på nett, hvordan ser nettframtiden ut og hva gjør utenlandske aviser på nett.

Dette er alle ansatte i Bygdeposten med redaktør og daglig leder Knut Bråthen i lederstolen til venstre.

Legg til i min rapport

Etikk

Etiske vurderinger tar vi der og da når de dukker opp, i både store og små saker.

En av de vanligste problemstillingene er identifisering ved alvorlige ulykker.Målet er å identifisere og drøfte problemstillinger tidlig, så riktige avgjørelser kan tas. 

De vanligste problemstillingene er identifisering, imøtegåelser/tilsvar og tekstreklame.

Legg til i min rapport