Avisa Nordland

15 år etter at Avisa Nordland kom ut med sin første utgave kan vi endelig glede oss over betydelig abonnementsvekst.
Det er fortsatt tøffe tider i mediebransjen. Men vi er stolte over vår digitale snuoperasjon.
AN er blant de lokale mediehusene i Norge som lykkes best med digitalisering av leserne. Vi får nye abonnenter hver eneste dag.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 17862
Ikon
Utgiversted Bodø
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Jan-Eirik Hanssen
Kommer ut Mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
68000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
27000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
38000
Redaksjonelle årsverk 26
Klagesaker til PFU 4
Fellelser i PFU 1

Dette gjorde vi i 2016

Kjære leser. 2016 er historie. En god historie. 15 år etter at Avisa Nordland kom ut med sin første utgave kan vi endelig glede oss over betydelig abonnementsvekst. Det er fortsatt tøffe tider i mediebransjen. Men vi er stolte over vår digitale snuoperasjon. AN er blant de lokale mediehusene i Norge som lykkes best med digitalisering av leserne. Vi får nye abonnenter hver eneste dag.

Mange bransjer møter nå digitaliseringen for fullt. Banker varsler halvering i bemanningen de nærmeste årene. Robotisering og digitale løsninger har allerede forandret hverdagen vår. Det er bare begynnelsen vi ser. Vi i mediebransjen var blant de første som opplevde at vedtatte sannheter og gamle forretningsmodeller males i stykker av ny teknologi. Stadig færre papirabonnenter, fall i annonseinntekter og nedbemanninger har preget oss de siste årene.

Med dette bakteppet er det utrolig hyggelig å rapportere at 2016 ble året da det snudde. Vi har lært at det er lite klokt å stritte imot nye løsninger og teknologier som leserne tar i bruk. Vi må i stedet omfavne verktøyene, skaffe oss kunnskap og bygge kompetanse. Vi må være i stand til å analysere lesernes endrede behov og møte utfordringene. I Avisa Nordland jobber vi intenst med dette hver eneste dag.

Det viktigste vi har lært i den digitale transformasjonen er at godt innhold og relevant lokal journalistikk er det leserne fortsatt vil ha. Heldigvis. Det handler om lokale saker om næringsliv, bolig, politikk, nyheter, debatter, sport og kultur. Fellesnevneren er at vi må kunne formidle nyheter gjennom mennesker – og få fram konsekvensene for menneskene i våre lokalsamfunn. Leserne krever at vi må levere lokale nyheter som digital ferskvare fra grytidlig morgen til nærmere midnatt. Det er de villige til å betale for. De setter også pris på en redigert avis der vi anretter og presenterer siste døgns lokale nyhetsbilde. Stadig flere leser også papiravisa digitalt kvelden før den kommer i postkassen. I Avisa Nordland har alle «papirabonnenter» tilgang til alt vårt digitale innhold. Nærmere 35 prosent av våre abonnenter er nå heldigitale.

«Fake news» og «alternative fakta» er blitt kjente begreper. Halvsannheter og løgnhistorier spres ukritisk på Facebook. Falske nyheter utfordrer demokratiet og folks holdninger. Samtidig bidrar de til nødvendig oppmerksomhet på viktigheten av kildekritisk journalistikk og redaktørstyrte mediers samfunnsoppdrag. I USA har Donald Trumps planting av feilaktigheter, boikott og angrep på pressen ført til at kvalitetsaviser som New York Times, Wall Street Journal og andre har opplevd en eventyrlig abonnementsvekst. Tilliten er i ferd med å vende seg bort fra lederskapet til troverdige medier. Her hviler det også et stort ansvar på mediene selv.

Fenomenet er heller ikke ukjent i Norge: Da Nordlys stilte spørsmål ved Frps valgløfter, truet justisminister Per-Willy Amundsen med å boikotte avisa. Han kalte den «Pravda og «fake news».

Avisa Nordlands viktigste oppdrag er å være en synlig og tilstedeværende hygienefaktor, og en positiv ambassadør for vår region og våre lokalsamfunn. Takket være oppslutningen fra leserne kan vi fortsatt ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Vi skal avdekke kritikkverdige forhold, være vaktbikkje, overvåke, avdekke og provosere. Vi skal også fortelle suksesshistorier, dyrke identitet, bolyst og ivareta hjertesakene til folk i Bodø, Salten og Nordland. Vi skal være en entusiastisk forteller av optimisme og gode historier. Vi skal utgjøre en forskjell for folk.

Alt dette har vi nå forsterkede muligheter til å utøve. Den store abonnementsveksten setter oss i stand til å satse videre med uforminsket styrke. Med fornyet inspirasjon ser vi framtida lyst i møte. Vi lover å gi jernet også i fortsettelsen!

Tusen takk for tilliten!

 

 

 

Legg til i min rapport

Nyhetsåret 2016

 

Kommunereformen skapte temperatur og følelsesladde debatter gjennom hele 2016. Engasjementet har vært høyt og vedvarende. Spesielt i Steigen har uenighetene og rivningene om en eventuell sammenslåing med Bodø vært store. Det har vært mange folkemøter med fulle hus og flere folkeavstemninger. Forslaget til ny regionreform har også skapt strid. Ulike løsninger har vært skissert og nabosamtaler gjennomført. Fylkespolitikerne i nord har så langt ikke funnet fram til andre løsninger enn å bevare dagens tre fylker. Det er Stortinget som skal ta endelig beslutning våren 2017.

Prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø har også vært hyppig omtalt gjennom hele året. Det samme gjelder forslaget om helt ny E6 gjennom Sørfold. Også 200-årsjubileet for Bodø har preget nyhetsbildet gjennom året. Utover høsten ble kravet om etableringen av et såkalt PCI-senter i Bodø, forbedret behandling av hjerteinfarkt-pasienter, en sak som skapte bredt engasjement i hele Nordland.

Se sakene som preget året i vår redaksjonelle årsrapport

Legg til i min rapport

Kultur og sport

Kulturaktiviteten er stor i hele Salten, med en rekke faste arrangementer rundt i regionen. Stormen-byggene i Bodø er blitt store publikumssuksesser, men skaper også engasjerte debatter. Kyststevnet ble arrangert i Bodø i juli. Parken markerte sine første ti år og grunnsteinen til jektefartsmuseet i Bodøsjøen ble lagt ned. Terje Nilsens tilbakekomst på plate og scene ble også en stor lokal begivenhet. Nordnorsk revyfestival på Ørnes sørget for at latterdørene ble åpnet på vidt gap.

Mange sportsarrangement ble lagt til Bodø og Salten i jubileumsåret, deriblant NM på sykkel, NM i orientering og sykkelsuksessen Arctic Race. Sport er viktig for mange av våre lesere. Vi dekker fotballagene Bodø/Glimt og Grand tett og jevnlig. Det samme gjelder Bodø Håndballklubb i herrenes toppserie. Glimt dekkes også gjennom tv-sendingene «Studio Glimt». I forbindelse med Bodø/Glimts 100-årsjubileum i 2016 ga AN ut eget bilag. Dessverre endte jubileumsåret med nedrykk fra toppserien for Bodø/Glimt. For fotballjentene i Grand ble det opptur og opprykk til toppserien.

Legg til i min rapport

Undersøkende journalistikk

AN har gjennom 2016 satt dagsorden med flere større artikkelserier. Her er noen av disse:

Legesakene i Rødøy handler om et omfattende sakskompleks med ingredienser som avskjedigelse, en lege som ble hentet med helikopter av bevæpnet politi, anklager om pilletyverier, en voldstiltalt (senere dømt) kommunelege som ble ansatt til tross for at han hadde begrenset autorisasjon fra Helsetilsynet og leger som har levd i frykt for egen og pasientenes sikkerhet – av frykt for sin egen sjef. Journalist Johan Votvik, som har dekket sakskomplekset, ble i oktober hedret med HSJ-prisen som deles ut av Helgeland og Salten Journalistlag en gang i året. Juryen skriver blant annet følgende i sin begrunnelse: «Denne saken viser lokaljournalistikken sin rolle i små lokalsamfunn på sitt beste – ikke minst illustrerer den hvor viktig det er å ha oppegående lokalmedier.» Det er tredje året på rad AN vinner denne prisen. Journalist Johan Votvik jobber alene ved lokalkontoret i Meløy.

Disse jobbet med serien "De u(t)rolige barna":  Siri Gulliksen (tekst og research), Inger Anne Lillebø (research), Alexander Kjønsø Karlsen (grafikk) og Tom Melby (foto)

I artikkelserien «De u (t) rolige barna» publiserte vi første artikkel i mars. AN jobbet for å finne svar på hvorfor andelen ADHD-diagnostiserte barn i Nordland er så mye høyere enn i landet for øvrig. Som metode brukte vi spørreskjema som ble distribuert via fagforeningene til relevante organisasjoner som jobber med barn og unge. Vi sendte også ut skjema til foreldre med ADHD-barn og gjennom abonnementsbasen til flere aviser i Nordland. Resultatene fra undersøkelsen dannet grunnlag for reportasjeserien, der vi også møtte berørte familier, barn og ekspertkilder. Journalist Siri Gulliksen ledet prosjektet, med bistand fra fotograf Tom Melby og journalistene Inger Anne Lillebø og Alexander Kjønsø Karlsen.

Serien Bodø 2016 begynte med en utfordring fra Salamatu Winningah (Sala) som mener Bodøs 4658 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, ikke gjenspeiles i media. (Foto: Tom Melby)

Gjennom artikkelserien «Bodø 2016» har journalist Trude Landstad og fotograf Tom Melby vist fram det internasjonale Bodø gjennom 15 portretter av bodøværinger av utenlandsk opprinnelse. Artikkelserien er et direkte resultat av at Salamatu Winningah fra Ghana tok kontakt med sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen. Hennes budskap var at Avisa Nordland ikke var flinke nok til å formidle artikler om innvandrere. Ved inngangen til 2016 var det registrert 4 658 bodøværinger som er innvandrere eller barn av innvandrerforeldre. Det utgjør 9,2 prosent av byens befolkning. Disse kommer fra over 100 land. Flyktninger og asylsøkere er ikke regnet inn i dette tallet.

Som en del av serien har AN også holdt kurs i debattskriving og gitt råd om deltakelse i det offentlige ordskiftet for innvandrere. Serien fikk mye og positiv oppmerksomhet, i andre medier og under debattmøte i Stormen.

Den såkalte «Tysfjord-saken» ble rikssak da VG i juni publiserte en større reportasje om seksuelle overgrep i Tysfjord. AN har også publisert en rekke artikler om overgrepskulturen i kommunen, også før VG-oppslaget. Politiet har satt ned egen etterforskningsgruppe. Så langt er det snakk om 56 saker med 27 fornærmede og 38 ulike gjerningspersoner. Politiet tror det vil dukke opp enda flere saker. Fylkesmannen i Nordland har bestemt seg for å føre tilsyn med barnevernet i Tysfjord.

 

Legg til i min rapport

Meninger

Avisa Nordland er fylkets ledende debatt- og kommentararena. Daglig byr papiravisa på lederartikler, egen kommentarspalte (apropos) og kronikken «Nordlands Trompet» og to sider debattinnlegg fra leserne. Debatten utgjør fire sider av papiravisa hver dag. Alle debattinnlegg publiseres digitalt. Kommunereform og regionreform er blant de tema som har engasjert leserne mest i 2016. AN har publisert flere meningsmålinger gjennom året, noen av dem i samarbeid med andre nordnorske medier. AN har fra lederplass gått inn for å beholde Nordland som egen region

Legg til i min rapport

Etikk

Avisa Nordland jobber etter Vår Varsom-plakatens regler for god presseskikk og Redaktørplakaten. I 2016 ble AN klaget fire ganger inn til Pressens Faglige Utvalg. En av klagene ble avvist av PFU, en sak ble løst gjennom minnelig ordning med klager, en sak endte med medhold og en sak med brudd.

AN ble felt for å ha publisert et innlegg fra Morten Strøksnes der PFU mener at beskyldningene var av en slik art at Stormen-direktør Rolf-Cato Raade burde fått komme samtidig til orde. Bodø NU-gründer Geir Are Jensen fikk ikke medhold i PFU i sin klage på en nyhetsartikkel og en kronikk i AN signert Morten Strøksnes. PFU konkluderte med at Avisa Nordland ikke har brutt god presseskikk.

Legg til i min rapport

Lokalpatrioten

Bodø feiret sitt 200-årsjubileum gjennom hele året. Det ble markert med godt over 200 jubileumsaktiviteter. Det toppet seg med byfæsten i mai. Avisa Nordland har vært tett på og formidlet store og små festligheter gjennom året. Vi ga ut egen jubileumsavis og presenterte tilbakeblikk på Bodø-historien i hver eneste avisutgivelse gjennom året. I samarbeid med historikerne ved Nord Universitet har vi formidlet store og små historiske begivenheter i byen gjennom hele året.

Bodø ble i 2016 kåret til Norges mest attraktive by. Utviklingen av sentrum som er dynamisk og voksende, Stormen-satsingen og hvordan depresjon ble snudd til nye muligheter gjennom «Ny by – ny flyplass» var blant kriteriene som ble vektlagt.

 

Legg til i min rapport